Hướng dẫn nộp quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ trong hồ sơ hải quan

05/06/2020 16:18 PM

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương trong bộ hồ sơ hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Theo đó, trường hợp Quyết định miễn trừ được sử dụng cho một lần nhập khẩu công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai ghi nhận “Doanh nghiệp đã nhập khẩu hết số lượng ghi trên Quyết định thuộc tờ khai số…” trên Quyết định bản chính và ký tên, đóng dấu công chức trên nội dung ghi nhận, lưu bản sao trong bộ hồ sơ hải quan và trả bản chính cho người khai hải quan.

Trường hợp sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu căn cứ Quyết định miễn trừ bản chính do người khai hải quan xuất trình để thực hiện thủ tục theo dõi trừ lùi theo quy định tại Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, đồng thời ghi nhận “doanh nghiệp đã được cấp phép theo dõi trừ lùi số… cho hàng hóa nhập khẩu” trên quyết định miễn trừ bản chính và ký tên, đóng dấu công chức trên nội dung ghi nhận, bản sao trong bộ hồ sơ hải quan và trả bản chính cho người khai hải quan.

Trước đó, tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của Bộ Công Thương cho cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,045

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn