Tổng cục Thuế tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

06/05/2020 15:14 PM

Trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 683/QĐ-BTC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Theo đó, Quyết định nêu rõ thủ trưởng các đơn vị sẽ phải tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

Các đơn vị đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.Trong năm 2020, tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ảnh: Dịch vụ công trực tuyến về thuế được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo nội dung Quyết định, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện rà soát xây dựng lộ trình chi tiết triển khai, khẩn trương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo hoàn thành đảm bảo đến hết Quý II/2020 hoàn thành tích hợp tối thiểu 30%, Quý III/2020 đạt tối thiểu 70%, Quý IV/2020 hoàn thành tích hợp 100% số dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định 683; chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính thuế và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuế, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính thuế. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và cá nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Điều này cũng góp phần thực hiện thành công giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, Tổng cục Thuế là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên quan hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục kê khai và thu lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai trên toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã thực hiện đã hoàn thành tích hợp, chia sẻ kết nối một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bao gồm: Đối với tổ chức, doanh nghiệp là dịch vụ khai thuế; dịch vụ nộp thuế; dịch vụ khai Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; Đối với cá nhân là dịch vụ khai thuế; dịch vụ nộp thuế; dịch vụ khai Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Theo Tổng cục Thuế

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn