Tiếp tục kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu phục vụ miễn, giảm, hoàn thuế

24/04/2020 14:57 PM

Để đảm bảo việc xử lý miễn, giảm, hoàn thuế được thực hiện chặt chẽ, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu (XK).

Theo Tổng cục Hải quan, vừa qua một số đơn vị phản ánh thông tin liên quan đến việc xác nhận thực xuất hàng hóa để phục vụ công tác thanh khoản, hoàn thuế. Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, hệ thống eCustoms5 chưa cho phép cán bộ hải quan ở chi cục hải quan này tra cứu thông tin hàng hóa đã qua khu vực giám sát ở chi cục hải quan khác.

Ảnh minh họa. Ảnh tư liệu: T.Trang.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 437/TCHQ-TXNK ngày 15/1/2016 của Tổng cục Hải quan để xác định thông tin đối với trường hợp DN đăng ký tờ khai tạm nhập tại một chi cục hải quan nhưng đăng ký tờ khai tái xuất tại một chi cục hải quan khác.

Theo hướng dẫn tại công văn số 437/TCHQ-TXNK ngày 15/1/2016 của Tổng cục Hải quan thì chi cục hải quan làm thủ tục hoàn thuế có công văn trao đổi trực tiếp với các chi cục hải quan nơi DN đăng ký tờ khai XK để xác minh tình trạng hàng hóa theo tờ khai XK đã hay chưa qua khu vực giám sát.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai XK có văn bản xác nhận các thông tin về tình trạng hàng hóa XK. Trên cơ sở thông tin đã được cung cấp, chi cục hải quan làm thủ tục hoàn thuế thực hiện xử lý hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp cấp thiết cục hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với Cục CNTT và Thống kê hải quan để được cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa đã qua khu vực giám sát tại các chi cục hải quan để phục vụ công tác miễn, giảm, hoàn thuế.

Đảo Lê

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn