Cục Thuế TPHCM: Hướng dẫn kịp thời để người nộp thuế được hưởng chính sách giãn thuế

10/04/2020 15:06 PM

Quản lý thuế trên 250.000 doanh nghiệp và trên 200.000 hộ kinh doanh cá thể, Cục Thuế TPHCM đang nỗ lực hướng dẫn người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ để được hưởng chính sách giãn thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh tư liệu: T.H

Hướng dẫn, giải đáp ngay vướng mắc

Ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM cho biết, ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, đơn vị này đã đăng tải để tuyên truyền đến người nộp thuế.

Theo Cục Thuế TPHCM, Nghị định 41 của Chính phủ cũng nêu rất rõ về trình tự, thủ tục gia hạn thuế mà người nộp thuế cần thực hiện, Cục Thuế TPHCM đề nghị người nộp thuế nghiên cứu kỹ để thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Cục Thuế và chi cục thuế quận, huyện sẽ hướng dẫn, giải pháp kịp thời cho người nộp thuế.

Cùng với đó, lãnh đạo Cục Thuế TPHCM chỉ đạo các Phòng và các Chi cục Thuế để triển khai ngay Nghị định số 41/2020/NĐ-CP; thông tin đầy đủ, chi tiết đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn bằng nhiều hình thức để người nộp thuế được biết và thụ hưởng chính sách này. Đặc biệt, các chi cục thuế hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế về cách thức, thủ tục gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan Thuế một cách thuận lợi, kịp thời.

Theo Cục Thuế TPHCM, hiện nay, đơn vị này đang quản lý thuế đối với trên 250.000 doanh nghiệp đang hoạt động, ngoài ra còn có trên 200.000 hộ kinh doanh cá thể. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành là giải pháp phù hợp, kịp thời tạo điều kiện cho hầu hết doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được gia hạn nộp thuế có vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.

Nộp hồ sơ trước ngày 30/7

Theo Cục Thuế TPHCM, tại Điều 4 của Nghị Định 41 của Chính phủ cũng nêu rất rõ về trình tự, thủ tục gia hạn thuế mà người nộp thuế cần thực hiện, Cục Thuế TPHCM đề nghị người nộp thuế nghiên cứu kỹ để thực hiện. Lưu ý, nộp hồ sơ trước ngày 30/7/2020.

Theo đó, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế được nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Cơ quan Thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan Thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn (bao gồm cả trường hợp Giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Lê Thu

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn