Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ trong toàn ngành thuế

09/04/2020 15:56 PM

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 1199/TCT-KTNB về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với công chức, viên chức trong toàn ngành thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân, DN trong công việc và tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản, chỉ đạo về vấn đề này. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động công vụ, vẫn còn hiện tượng vi phạm pháp luật của công chức, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế, tỉnh, TP, thủ trưởng các vụ/đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa hoạt động công vụ và uy tín của công chức ngành thuế. 

Theo đó, tập trung quán triệt và nghiêm túc thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp; công văn số 2389/TCT-KTNB về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức ngành thanh tra; công văn số 52/TCT-KTNB về việc cảnh báo các hành vi tham nhũng của công chức thuế trong hoạt động công vụ. 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của công chức, viên chức trong đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ cương của ngành, gây phiền hà, nhũng nhiễu, vụ lợi trong khi thi hành công vụ. 

Thủ trưởng các đơn vị triển khai ký bản cam kết đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đồng thời phổ biến quán triệt nội dung: đối với các công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế, khi tiếp xúc phải từ hai người trở lên tại địa điểm cơ quan thuế hoặc trụ sở người nộp thuế. Trường hợp tiếp xúc tại trụ sở người nộp thuế phải nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thủ trương đơn vị phải thông báo rõ quy định này khi ban hành quyết định thanh, kiểm tra. 

Đối với trường hợp vi phạm các quy định trên và các điều đã ký tại bản cam kết, tiến hành xử lý kỷ luật ngay và nghiêm theo tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

Minh Huệ

Theo Tổng cục Thuế

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn