Gỡ vướng chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

11/03/2020 13:55 PM

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn một số đơn vị hải quan địa phương thực hiện thủ tục liên quan đến chính sách thuế đối với các dự án đầu tư.

Công chức Hải quan cảng Quy Nhơn (Bình Định) kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: M.Hùng

Cục Hải quan Bình Định nêu vướng mắc liên đến miễn thuế NK đối với mặt hàng xe ô điện NK của dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Hòn Ngọc Bãi Tràm.

Trước vướng mắc này, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 11, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. Việc miễn thuế NK đối với hàng hoá NK quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.

Tại Khoản 4, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 14/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ đã quy định rõ các tiêu chí, xác định phương tiện.

Với các quy định cụ thể trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp xe ô tô điện NK của Công ty TNHH Bai Tram Estates để phục vụ dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Hòn Ngọc Bãi Tràm chưa đáp ứng tiêu chí để xác định là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất để được miễn thuế NK theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu nêu ngày 23/9/2019, đơn vị nhận được bản sao Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 16 ngày 19/9/2019 của Ban quản lý các KCN Bà Rịa- Vũng Tàu cấp cho Dự án sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm kính nổi được đăng ký điều chỉnh nội dung ưu đãi về thuế NK do Công ty TNHH công nghiệp kính NSG Việt Nam xuất trình.

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư thể hiện ưu đãi về thuế NK của dự án có nêu: “ * Dự án hiện hữu: - Cơ sở pháp lý của ưu đãi: DN được miễn thuế NK đối với hàng hoá NK theo quy định tại Điều 16 của Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XK, thuế NK.

Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

Đối với phần đầu tư mở rộng chuyển đổi công nghệ dự án, chuyển đổi công năng và nâng công suất thiết kế dây chuyền VG13 lên 500 tấn/ngày.

Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Thực hiện theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016, Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh có liên quan.

Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Dự án đầu tư mở rộng trong khu công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn”.

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, qua rà soát Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 16 ngày 19/9/2019, các nội dung về dự án đầu tư tại Điều 1 Giấy chứng nhận đầu tư không thể hiện Dự án thứ 2 của công ty là dự án đầu tư mở rộng như hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 4984/TCHQ-TXNK ngày 2/8/2019.

Trong khi đó, đối chiếu giữa Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 16 này và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 2 (ngày 20/12/2012- thời điểm cấp danh mục miễn thuế số 08/2013 ngày 20/5/2013 cho hạng mục dây chuyền VG13) thì: mục tiêu của toàn bộ dự án và của dây chuyền VG13 tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 16 có thay đổi trong khi tổng công suất toàn bộ dự án không thay đổi.

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang gặp vướng mắc trong việc xác định điều kiện để xác định công ty có được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế đối với dây chuyền VG13 hay không?

Về vấn đề mà Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đang gặp vướng, theo Tổng cục Hải quan căn cứ Khoản 6, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 thì hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế NK. Việc miễn thuế NK đối với hàng hoá NK quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.

Tại Khoản 11, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định thì hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế NK. Việc miễn thuế NK đối với hàng hoá NK quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng.

Liên quan đến dự án đầu tư mở rộng tại Khoản 3, Điều 3 Luật Đầu tư quy định thì dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

Căn cứ các quy định hiện hành thi trường hợp Công ty TNHH công nghiệp kính NSG Việt Nam được Ban quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 16 trong đó đã quy định rõ. Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ và ưu đãi về thuế NK ghi tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty để thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế cho công ty theo quy định.

Đảo Lê

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn