Sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế

07/03/2020 14:57 PM

Theo định hướng cải cách quản lý thuế năm 2020, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 tối thiểu 90% DN sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thuế điện tử, 80% người nộp thuế hài lòng với dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp.

Ngoài ra, triển khai dịch vụ một cửa điện tử và hỗ trợ trực tuyến tập trung toàn quốc; hoàn thành việc thiết kế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế, từng nhóm thủ tục hành chính thuế; ban hành và áp dụng quy chế phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong phát triển các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế cũng như nâng cao chất lượng tham vấn của các bên trong quá trình hoạch định và áp dụng chính sách thuế.

Trong công tác thanh kiểm tra sẽ áp dụng thống nhất các biện pháp quản lý rủi ro ở tất cả các khâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và áp dụng thanh kiểm tra bằng phương pháp điện tử theo thông lệ quốc tế; hoàn thiện quy trình kiểm tra, trong đó quy định rõ cán bộ thanh kiểm tra phải chỉ rõ cho người nộp thuế biết về quyền khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục hoàn thiện chính sách, thủ tục về đăng ký, khai, nộp, hoàn, miễn, giảm thuế minh bạch, dễ hiểu, phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính, hướng đến mục tiêu tối thiểu 65% tổ chức, DN đăng ký thuế điện tử, 95% DN khai thuế điện tử, các khoản thanh toán điện tử chiếm trên 75% giá trị của tổng số thu thuế đối với các sắc thuế chính, thực hiện hoàn thuế điện tử trên toàn quốc.

M. Huệ

Theo Tổng cục Thuế

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,191

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn