Kiểm tra mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt AHKFTA

26/02/2020 10:51 AM

Để thực hiện theo Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo AHKFTA, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, xác định xuất xứ, mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo AHKFTA.

Để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Hồng Kông, Trung Quốc (gọi tắt là AHKFTA) giai đoạn 2019-2020 có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2020/NĐ-CP ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Theo đó, hàng hoá NK từ các nước là thành viên của AHKFTA đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 07/2020/NĐ-CP thì người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B23 trên tờ khai NK để được hưởng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt AHKFTA.

CBCC Chi cục hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra ô tô NK. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, đối với hàng hoá NK tại các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 11/6/2019 đến trước thời điểm Nghị định 07/2020/NĐ-CP có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt AHKFTA quy định tại Điều 4 Nghị định 07/2020/NĐ-CP và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung để được áp dụng thuế suất AHKFTA và được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 07/2020/NĐ-CP và Khoản 64, Khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, người khai hải quan nộp công văn đề nghị xử lý số tiền thuế NK nộp thừa theo mẫu 27/CVĐNHNT/TXNK ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, kèm theo chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu AHK, chứng từ vận tải hàng hoá chứng minh hàng hoá được NK vào Việt Nam từ các nước thành viên quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 07/2020/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hoá được vận chuyển trực tiếp từ một nước thành viên XK tới một nước thành viên NK hoặc hàng hoá được vận chuyển qua một hoặc nhiều nước thành viên khác nhau hoặc qua một nước không phải là thành viên thì hàng hoá phải thoả mãn điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định 07/2020/NĐ-CP và nộp bổ sung chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp qua nước không phải là thành viên theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xuất xứ hàng hoá XNK.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, xác định xuất xứ; mức thuế NK ưu đãi đặc biệt AHKFTA theo quy định tại Nghị định 07/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp hàng hoá NK đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng ưu đãi thì thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho người khai theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị hải quan hướng dẫn các chi cục và DN thực hiện thống nhất các quy định.

Đảo Lê

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn