Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

16/01/2020 15:51 PM

Bộ trưởng Bộ Tài chính vùa ký ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài chính.

Năm 2020, ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao. Ảnh: Hồng Vân

Trong kế hoạch, Bộ Tài chính đã đề ra 11 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tài chính tập trung triển khai: 56 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 106 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính và 16 đề án thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được ban hành.

Cũng trong Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết 01/NQ-CP và nội dung quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ căn cứ nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP và quyết định này để xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 3/1/2020 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ với 4 nhóm giải pháp với 89 sản phẩm đầu ra, trong đó Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 đó là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý; hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế để năm 2020 đạt được mục tiêu, yêu cầu.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ rằng: 2 Quyết định nói trên là cơ sở để toàn Ngành hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2016-2020.

H.Vân

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn