21/03/2012 08:25 AM

Đó là nội dung trong các văn bản hướng dẫn mà Tổng cục Thuế sắp hoàn chỉnh để trình Bộ Tài chính ban hành.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Nghị định 124/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2011/NĐ-CP mà Tổng cục Thuế sắp hoàn chỉnh để trình Bộ Tài chính ban hành và thực hiện từ kỳ tính thuế năm 2012, công ty cổ phần khi phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, thì phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá không tính thuế TNDN.

Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực hiện hoán đổi cổ phiếu tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này phải chịu thuế thu nhập DN. Các DN chuyển nhượng chứng khoán không nhận bằng tiền mà nhận tài sản, lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ...) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế TNDN.

Ngoài ra, DN còn phải chịu thuế TNDN nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ... Nếu hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán, hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng.

P.Lan

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,774

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn