Chỉ chấm dứt cưỡng chế khi đã nộp đủ tiền nợ thuế

19/09/2019 16:33 PM

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty Cổ phần và đầu tư phát triển công nghệ Việt Nam về đề nghị xin mở tờ khai mới khi đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế “thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”.

Các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt khi tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được nộp đủ vào NSNN . Ảnh: T.Trang

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 36 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: “Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Tại Khoản 2 Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: “Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều này chấm dứt hiệu lực, kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước”.

Bên cạnh đó, tại Điểm c Khoản 3 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “hàng hóa XK, NK của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt”.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, về nguyên tắc người nộp thuế đang còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp quá hạn 90 ngày thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế. Các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt khi tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được nộp đủ vào NSNN và hàng hóa thuộc tờ khai hải quan mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi thông quan/giải phóng hàng.

Cụ thể, với trường hợp của Công ty Cổ phần và đầu tư phát triển công nghệ Việt Nam về đề nghị được làm thủ tục NK cho các lô hàng tiếp theo trong khi vẫn đang còn nợ tiền chậm nộp bị cưỡng chế (hơn 6,7 tỷ đồng), cơ quan Hải quan không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Theo đó, DN cần chấp hành nộp đủ tiền chậm nộp còn nợ vào NSNN.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn