Quyết định quan trọng của Thủ tướng về thị trường tài chính, chứng khoán

03/03/2012 16:06 PM

Tuần qua, Thủ tương Chính phủ đã các quyết định quan trọng liên quan đến việc cơ cấu các tổ chức tín dụng; phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 - 2020 và việc tăng cường quản lý đối với các thị trường này.

Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015", với mục tiêu cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng.

Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được thực hiện cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp và đảm bảo Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại các ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa.

Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động và quản trị, đặc biệt là chất lượng tài sản, công nợ, vốn tự có và mức độ an toàn của tổ chức tín dụng (TCTD), các TCTD sẽ được phân loại thành 3 nhóm (TCTD lành mạnh; TCTD thiếu thanh khoản tạm thời và TCTD yếu kém) để có biện pháp xử lý thích hợp.

TCTD cần có phương án cơ cấu lại phù hợp với mức độ rủi ro, yếu kém và điều kiện cụ thể của TCTD. Nội dung cơ cấu lại các TCTD yếu kém bao gồm: 1- Lành mạnh hóa về tài chính; 2- Cơ cấu lại hoạt động; 3- Cơ cấu lại hệ thống quản trị; 4- Cơ cấu lại pháp nhân và sở hữu.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP.

Theo đó, sẽ tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường chứng khoán Việt Nam, theo hướng: Tổ chức việc giao dịch chứng khoán theo hướng cả nước chỉ có 1 Sở Giao dịch chứng khoán. Đồng thời, phân định các khu vực thị trường gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh.

Đồng thời, sắp xếp lại hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo hướng thúc đẩy việc hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể các tổ chức yếu kém để tăng quy mô hoạt động, giảm số lượng công ty cho phù hợp với sự phát triển của thị trường; từng bước phát triển các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo mô hình kinh doanh đa năng và chuyên doanh, trên cơ sở đó nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chứng khoán ra các thị trường khu vực.

Thúc đẩy hoạt động, tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị chỉ đạo các Bộ, ngành, các thành viên thị trường triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động và tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán.

Trong đó, có các nội dung như thực hiện Đề án tái cấu trúc TTCK, đánh giá hiệu quả kinh doanh, chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp niêm yết, xây dựng Đề án thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xử lý kịp thời các công ty chứng khoán yếu kém...

Nội dung được trích từ bài viết Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuầncủa tác giả Hoàng Diên, đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ sáng 03/03/2012

 Theo Hoàng Diên

CHÍNH PHỦ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,789

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn