02/03/2012 23:35 PM

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo thông tư về quy chế nghiệp vụ thị trường mở, trong đó đặt điều kiện xét chọn các thành viên tham gia.

Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết việc xây dựng dự thảo trên và dự kiến ban hành là để thống nhất các quy định pháp lý về nghiệp vụ thị trường mở hiện nay, cũng như để bắt kịp sự phát triển của thị trường.

Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành trước đây đã đi vào thực hiện được 5 năm, trong đó đã được sửa đổi, bổ sung một lần vào năm 2008. Trong thời gian đó, hoạt động nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện thông suốt, hỗ trợ vốn khả dụng kịp thời cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tuy nhiên, do quy mô thị trường tiền tệ phát triển khá nhanh, những quy định về trái phiếu có sự thay đổi nên đặt ra yêu cầu có sự thay đổi phù hợp trong quy chế nghiệp vụ thị trường mở. Bên cạnh đó, hiện nay, căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế đã có sự thay đổi sau khi hai Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các TCTD đã được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2011.

Ngoài ra, các quy định liên quan đến nghiệp vụ thị trường mở hiện đang quy định rải rác tại một số văn bản (Quyết định 01, Quyết định 27, Thông tư 26/TT-NHNN ngày 31/08/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước).

Vì vậy, Vụ Tín dụng cho rằng cần thống nhất các quy định về nghiệp vụ thị trường mở trong một văn bản để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

Một nội dung đưa ra trong dự thảo đang lấy ý kiến là bổ sung thêm một điều kiện để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở: “Duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Điều kiện này đặt ra yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Nhà nước trong việc duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động, đồng thời cũng giúp cơ quan này lựa chọn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, tránh những rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo dự thảo trên, đối với những thành viên đã bị chấm dứt tư cách, nếu muốn tham gia nghiệp vụ thị trường mở thì phải chờ sau 3 tháng và thủ tục công nhận lại thành viên được áp dụng như công nhận lần đầu. Dự thảo bổ sung mới nội dung này vì sau khi bị chấm dứt tư cách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, phải có một khoảng thời gian nhất định để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục những vi phạm.

Theo Thùy Duyên
Vneconomy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,096

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn