Thủ tướng ra chỉ thị thúc đẩy và tăng cường quản lý TTCK

02/03/2012 15:01 PM

Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc các Sở GDCK theo hướng hợp nhất; tái cấu trúc các CTCK, công ty quản lý quỹ; tái cấu trúc hàng hóa thị trường chứng khoán và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư.

Ngày 2/3, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 08 về việc thúc đẩy và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp thực hiện chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với các giải pháp tổng thể, dài hạn nhằm hoàn thiện thể chế, cấu trúc lại thị trường chứng khoán, nâng cao chất lượng hoạt động để thị trường trở thành kênh huy động vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhằm thu hút vốn đầu tư, bảo đảm giám sát chặt chẽ luồng vốn, xây dựng và thực hiện các biện pháp xử lý tình huống bất thường của  luồng vốn, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

Triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Tái cấu trúc các Sở giao dịch chứng khoán theo hướng hợp nhất; tái cấu trúc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng; tái cấu trúc hàng hóa thị trường chứng khoán và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư.

Triển khai việc thành lập, hoạt động công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở; nghiên cứu thành lập quỹ hưu trí tự nguyện; kiểm soát việc tham gia đầu tư chứng khoán của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp bảo hiểm, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư có tổ chức.

Thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Nâng tiêu chuẩn niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định, đánh giá hiệu quả kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, tình hình thực hiện quản trị công ty và công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết.

Xây dựng kế hoạch và lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn đối với các doanh nghiệp không thuộc danh mục nhà nước tham gia cổ phần.

Thực hiện tái cấu trúc danh mục trái phiếu Chính phủ theo hướng hoán đổi các loại trái phiếu đang lưu hành nhằm giảm số loại trái phiếu và tăng số lượng trái phiếu; phối hợp với NHNN thực hiện việc phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường, các nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp, xây dựng cơ chế gắn kết giữa các nhà kinh doanh trái phiếu sơ cấp và thứ cấp.

Thực hiện việc đánh giá lại hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt, đề xuất và thực thi giải pháp hoàn thiện thị trường trái phiếu trong quý 2. Thực hiện xây dựng đề án thành lập Tổ chức xếp hạng tín nhiệm và thí điểm đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với một số doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2012.

Nghiên cứu thực hiện thí điểm sản phẩm chứng chỉ lưu ký toàn cầu; nghiên cứu xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 - 2020.

Xây dựng đề án thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (ngắn hạn và dài hạn) qua NHNN, thực hiện trong năm 2012. Xây dựng đề án quản lý tập trung tài khoản tiền giao dịch chứng khoán và tài khoản chứng khoán của người đầu tư để giám sát hoạt động thanh toán giao dịch của công ty chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. Thực hiện điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức được duyệt.

Chính phủ cũng yêu cầu NHNN điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Điều hành chủ động, linh hoạt công cụ lãi suất, giảm mặt bằng lãi suất về mức phù hợp, hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển.

Minh An (Vietstock)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn