Không miễn thuế XK cho hàng được sản xuất từ nguyên liệu NK

01/08/2019 16:01 PM

Không có trường hợp miễn thuế XK đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK của các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/9/2016.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam về đề nghị xem xét miễn thuế đối với sản phẩm XK được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Phân tích về chính sách thuế đối với sản phẩm XK được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13.

Cụ thể, từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP trong đó trường hợp miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, không có trường hợp miễn thuế XK đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK của các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/9/2016.

Từ những quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp mặt hàng XK được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu có nguồn gốc NK của Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam kể từ ngày 1/9/2016 thuộc Phụ lục I Danh mục mặt hàng chịu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì không được miễn thuế XK.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn