Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra thuế

17/06/2019 07:42 AM

Để hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế được giao trong năm 2019, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện đại.

Năm 2019, ngành Thuế đặt mục tiêu đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Tăng thu hơn 4.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Cùng với quản lý tốt việc kê khai của người nộp thuế, bắt đầu từ quý II/2019, cơ quan Thuế các cấp đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức và cá nhân. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Riêng thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế được 138.364 hồ sơ. Qua đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 13.536 tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 670 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.820 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, trong tổng số 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, toàn ngành cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 80 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 491,92 tỷ đồng; giảm lỗ 947,24 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,87 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.131 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan Thuế cũng thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế Giá trị gia tăng là 1.875 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn 8.061 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt 55,5 tỷ đồng (trong đó truy hoàn 40,1 tỷ đồng, phạt 15,5 tỷ đồng).

Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế, nhất là thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế; chỉ đạo các cục thuế thực hiện đôn đốc thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước và thanh tra các cấp đối với người nộp thuế.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện đại. Theo đó, ngành Thuế tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo việc thống nhất trong các quy định và đảm bảo hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra thuế, điều tra thuế; xây dựng hệ thống tỷ suất lợi nhuận phục vụ công tác quản lý giá chuyển nhượng; phân quyền sử dụng cơ sở dữ liệu người nộp thuế cho các cục thuế để thực hiện phân tích rủi ro và thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng; chuẩn hoá công tác thanh tra giá chuyển nhượng… Đồng thời, cơ quan Thuế sẽ tăng cường trao đổi thông tin với các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra; đơn cử như thực hiện trao đổi thông tin về các giao dịch thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ...

Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro và điện tử

Năm 2019, ngành Thuế đặt mục tiêu đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế (so với năm 2018 mục tiêu là 18%) và phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước. Thực tế, trong bối cảnh khối lượng doanh nghiệp ngày càng tăng nhanh, cùng với đó nhân sự không thay đổi, để hoàn thành kế hoạch đặt ra sẽ là một thách thức với ngành Thuế. Để hỗ trợ cho công tác này, tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã hoàn thiện nguyên tắc thanh tra, kiểm tra thuế áp dụng theo cơ chế quản lý rủi ro và thực hiện thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử. Theo đó, cơ quan Thuế sẽ kiểm tra các thông tin về doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu để biết được tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp, tình hình sản xuất, kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ thuế… Sau khi phân tích các dữ liệu này, nếu thấy có dấu hiệu rủi ro về thuế, cơ quan Thuế sẽ gửi thư ngỏ, đề nghị doanh nghiệp rà soát, khai thuế lại theo đúng tình hình thực tế. Nếu doanh nghiệp không khai báo lại, cơ quan Thuế sẽ tiến hành thanh tra theo quy định.

Đồng thời, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) cũng bổ sung, hoàn chỉnh về nội dung thanh tra thuế trên cơ sở quy định của Luật Thanh tra để phù hợp với đặc thù thanh tra trong lĩnh vực thuế. Ban soạn thảo cũng đề ra nguyên tắc việc thanh tra, kiểm tra thuế là sẽ không cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Nhận xét về việc áp dụng nguyên tắc rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế (Điều 107), ông Lê Quang Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đống Đa cho rằng, việc hoàn thiện nguyên tắc thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin là một trong các cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan Thuế tiến tới sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu đã có của ngành và các quy chế trao đổi phối hợp giữa các cơ quan liên quan.“Quy định này cũng phù hợp với xu thế phát triển chung khi số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng lên trong khi nguồn nhân lực cơ quan Thuế có hạn. Nguyên tắc thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng hiệu quả sẽ giảm thời gian và chi phí rất nhiều trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế”, ông Lê Quang Hùng nhận định.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn