Điều kiện để linh kiện ô tô ở dạng CKD hưởng thuế suất 0%

28/05/2019 16:46 PM

Mặt hàng là linh kiện ô tô ở dạng CKD để phân loại vào mã số 8701.20.10 phải là bộ linh kiện đồng bộ, đầy đủ để lắp ráp nên một chiếc ô tô hoàn chỉnh và đáp ứng điều kiện về độ rời rạc theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ và quy định của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty cổ phần Ô tô TMT về việc khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô đầu kéo

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác cho bộ linh kiện CKD cần căn cứ Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Bên cạnh đó là quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính.

Thông tư 05/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 05/2005/QĐ-BKHCN về phương pháp xác xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

Đặc biệt, căn cứ quy tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam dựa trên hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới, theo đó: "Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời”.

Với quy tắc phân loại trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN NK mặt hàng là ô tô đầu kéo sơ mi rơ mooc ở dạng CKD, tức là bộ linh kiện đồng bộ, đầy đủ để lắp ráp lên một xe ô tô đầu kéo hoàn chỉnh đáp ứng điều kiện về độ rời rạc theo quy định của của Bộ Khoa học Công nghệ, điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo quy định của Chính phủ (tại Nghị định 116/2017/NĐ-P ngày 17/10/2017) thì mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số 8701.20.10, thuế suất thuế NK ưu đãi 0%.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn