Chính sách thuế với hàng NK để sản xuất XK

27/05/2019 08:05 AM

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và Công ty TNHH Les Gants Việt Nam về vướng mắc xử lý thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất XK của DN này.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 thì văn bản được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Bên cạnh đó, căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngay 1/9/2016 của Chính phủ thì người nộp thuế đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan được hoàn thuế NK đã nộp. Cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tại Khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã XK sản phẩm và Khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Với các quy định trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH Les Gants Việt Nam, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TP. Đà Nẵng xử lý như sau:

Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK trước ngày 1/9/2016, đã nộp thuế NK, đã XK sản phẩm theo các giai đoạn sau:

Từ ngày 1/9/2016 đến trước ngày 20/1/2017 (ngày UBND TP. Đà Nẵng có công văn số 586/UBND-QLĐTh), thì Công ty TNHH Les Gants Việt Nam chưa được UBND TP. Đà Nẵng đồng ý cho tiếp tục thuê nhà xưởng trên khu đất số 495 Nguyễn Lương Bằng của Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng (nay là Công ty CP Máy Thiết bị dầu khí Đà Nẵng), do đó Công ty không đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam nên không đủ điều kiện để hoàn thuế NK đã nộp theo quy định tạiĐiều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Từ ngày 20/01/2017, Công ty TNHH Les Gants Việt Nam đã được UBND TP. Đà Nẵng đồng ý cho tiếp tục thuê nhà xưởng trên khu đất số 495 Nguyễn Lương Bằng, thì được hoàn thuế NK tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK. Cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tạiKhoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK từ ngày 1/9/2016, đã XK sản phẩm theo các giai đoạn sau:

Từ ngày 1/9/2016 đến trước ngày 20/01/2017 (ngày UBND TP. Đà Nẵng có công văn số 586/UBND-QLĐTh), thì Công ty TNHH Les Gants Việt Nam chưa được UBND TP. Đà Nẵng đồng ý cho tiếp tục thuê nhà xưởng trên khu đất số 495 Nguyễn Lương Bằng của Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng (nay là Công ty CP Máy Thiết bị dầu khí Đà Nẵng), do đó Công ty không đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam nên không đủ điều kiện để hoàn thuế NK đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Từ ngày 20/1/2017, Công ty TNHH Les Gants Việt Nam đã được UBND TP. Đà Nẵng đồng ý cho tiếp tục thuê nhà xưởng trên khu đất số 495 Nguyễn Lương Bằng, thì được hoàn thuế NK tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK. Cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn