Xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu

04/05/2019 15:51 PM

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hoá đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hoá thực xuất khẩu.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Lào Cai. Ảnh: T.Trang.

Đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Nam về việc xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, tại khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định thì trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế.

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghi định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.

Bên cạnh đó, tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, khoản 15 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F).

Theo đó, giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hoá đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hoá thực xuất khẩu.

Bộ Tài chính cho biết, hướng dẫn này thay thế các nội dung về xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu tại các công văn số 15634/BTC-CST ngày 2/11/2016 của Bộ Tài chính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, công văn số 16486/BTC-CST ngày 6/12/2017 của Bộ Tài chính; công văn số 4052/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2018 và Mục 1 thông báo số 5898/TB-TCHQ ngày 9/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn