Chính sách thuế đối với hàng cho mượn và nguyên liệu luân chuyển

20/04/2019 07:51 AM

DN chế xuất cho DN nội địa mượn máy móc để gia công lại thì máy móc đó có chịu thuế NK và thuế GTGT? Nguyên liệu, vật tư NK được luân chuyển trong hệ thống công ty để sản xuất hàng hóa XK có được miễn thuế NK?… Những vướng mắc này của DN và hải quan địa phương đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

Giám sát hải quan tại kho hàng không kéo dài tại KCN Yên Phong- Bắc Ninh . Ảnh: T.Trang.

Chính sách thuế với hàng cho mượn

Trường hợp của Công ty TNHH Canon Việt Nam là DN chế xuất, DN này cho DN nội địa mượn khuôn, jig để sản xuất linh kiện cung cấp cho công ty theo hợp đồng cho mượn máy móc, thiết bị. DN này thắc mắc, các máy móc, thiết bị mà DN này cho DN nội địa mượn có phải chịu thuế NK và thuế GTGT?

Phân tích về chính sách hiện hành về thuế NK đối với máy móc cho mượn, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ điểm c Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định "hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan" không thuộc đối tượng chịu thuế XK, thuế NK.

Tại Khoản 2 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì “hàng hóa NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước” thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: "Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XK, NK và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XK, NK".

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định về đối tượng chịu thuế, bao gồm: “ ... hàng hóa NK từ DN chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK vào thị trường trong nước”.

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định máy móc, thiết bị NK được thỏa thuận trong hợp đồng gia công để thực hiện gia công được miễn thuế NK.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Công ty TNHH Canon Việt Nam là DN chế xuất (đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 cung cấp khuôn, jig được thỏa thuận trong hợp đồng gia công cho các DN nội địa để thực hiện gia công thì khi tạm nhập khuôn, jig vào Việt Nam được miễn thuế NK.

Trường hợp Công ty TNHH Canon Việt Nam là DN chế xuất (đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 cho DN nội địa mượn khuôn, jig để sản xuất linh kiện cung cấp cho công ty theo hợp đồng cho mượn máy móc, thiết bị thì khi tạm NK khuôn, jig vào Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn thuế NK.

Riêng về thuế GTGT với trường hợp này, theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 0%; áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ XK; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi XK, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ XK là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ XK bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan”.

Với quy định nêu trên, trường hợp dịch vụ sửa chữa khuôn đúc linh kiện mà các DN nội địa cung cấp cho Công ty TNHH Canon Việt Nam được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan (sửa chữa tại cơ sở của DN nội địa) thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Nguyên liệu NK luân chuyển trong hệ thống công ty

Gặp vướng trong xử lý thuế NK đối với hàng hóa NK theo loại hình sản xuất XK của Công ty TNHH Tổng công ty dệt may miền Bắc- Vinatex (Công ty Vinatex), Cục Hải quan Hải Phòng thắc mắc, Công ty Vinatex có quyền sở hữu sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại Xí nghiệp Veston Hải Phòng, Nhà máy may Tuyên Quang thì nguyên liệu, vật tư NK được luận chuyển trong hệ thống công ty để sản xuất hàng hóa XK có được miễn thuế NK?

Hướng dẫn nội dung này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định thì hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế. Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của DN, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của DN kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của DN”.

Theo đó, Hải quan Hải Phòng cần phải căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và thực tế hoạt động XNK của Công ty Vinatex, trường hợp Công ty Vinatex có quyền sở hữu sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại Xí nghiệp Veston Hải Phòng, Nhà máy may Tuyên Quang thì nguyên liệu, vật tư NK được luân chuyển trong hệ thống công ty để sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm; toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Veston Hải Phòng, Nhà máy may Tuyên Quang đều được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Công ty Vinatex thì thực hiện miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK của Công ty Vinatex theo quy định.

Áp dụng thuế suất thuế NK đối với hàng hóa NK tại chỗ

Trước vướng mắc về việc miễn thuế, hoàn thuế hàng NK để sản xuất hàng XK, hàng gia công theo loại hình XK tại chỗ, để thực hiện thống nhất việc áp dụng thuế suất thuế NK đối với hàng hóa NK tại chỗ kể từ ngày 1/9/2016, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện chính sách thuế suất với loại hình này.

Theo đó, trường hợp hàng hóa NK tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt.

Trường hợp hàng hóa NK tại chỗ không thuộc đối tượng nêu trên, đáp ứng điều kiện xuất xứ Việt Nam hoặc từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi tại Biểu Thuế NK ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn