Kiểm soát thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

16/04/2019 14:58 PM

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 91/QĐ-TCT về việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế năm 2019.

Thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai thực hiện đúng quy định về kiểm soát thủ tục hành chính. Ảnh: Thùy Linh.

Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai thực hiện đúng quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Toàn ngành cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện rà soát, đơn giảm hóa các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính ngay từ khi thực hiện đánh giá tác động của chính sách khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, đảm bảo không bổ sung thêm thủ tục hành chính trong thông tư, trừ trường hợp được giao trong luật.

Trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, phải thực hiện đồng thời việc lập hồ sơ đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo quy định, đảm bảo sau khi soạn thảo xong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phải xác định đủ số lượng thủ tục hành chính và hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp; đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ thủ tục hành chính của cơ quan thuế theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện chế độ báo cáo theo quy trình kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai điện tử hóa thủ tục hành chính, đảm bảo dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 theo kế hoạch được giao; đẩy mạnh tuyên truyền cũng như kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người nộp thuế về kết quả thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tình hình triển khai cơ chế một cửa của cơ quan thuế; tổ chức đối thoại về cơ chế chính sách mới có liên quan đến thủ tục hành chính.

Về công tác tuyên truyền hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó, trọng tâm là tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người nộp thuế và các kết quả thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đặc biệt, cơ quan Thuế phải tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế chính sách mới có liên quan đến thủ tục hành chính, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,771

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn