Doanh nghiệp cần biết cách lấy mẫu hàng hóa để gửi phân tích phân loại

01/04/2019 07:52 AM

Mẫu hàng của hồ sơ xác định trước mã số phải đảm bảo lấy hai mẫu, đựng chung vào một bao bì đóng gói cho mục đích vận chuyển, bao bì đóng gói phải chắc chắn, đảm bảo an toàn và mẫu không bị hỏng trong quá trình vận chuyển.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với DN trong cách lấy mẫu hàng hóa của DN để gửi xác định trước mã số hàng hóa tại cơ quan Hải quan.

Thời gian quan, Tổng cục Hải quan nhận được khá nhiều đơn xin xác định trước mã số hàng hóa trong đó có gửi kèm theo mẫu hàng hóa. Tuy nhiên, không ít DN đã bị từ chối trả lại do mẫu hàng hóa gửi kèm để phân tích không đạt yêu cầu.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị số 01/12/INJ-2018 ngày 11/12/2018 và đơn đề nghị số 02/12/INJ-2018 ngày 19/12/2018 của Công ty TNHH INJAE VINA về việc xác định trước mã số hàng hóa.

Với mặt hàng của Công ty, do là mặt hàng khó phân loại, Tổng cục Hải quan cần thêm thông tin, đồng thời trao đổi ý kiến với các đơn vị. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tại đơn đề nghị số 01/12/INJ-2018 ngày 11/12/2018, công ty chỉ gửi 1 mẫu hàng và mẫu hàng không còn nguyên vẹn, cùng với đó, hồ sơ xác định trước mã số của Công ty không có tài liệu kỹ thuật. Vì vậy, cơ quan Hải quan khó có thể thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa của Công ty.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại công văn 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc phổ biến hướng dẫn lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số thì mẫu hàng của hồ sơ xác định trước mã số phải đảm bảo lấy hai mẫu, sau đó đựng chung vào một bao bì đóng gói cho mục đích vận chuyển và bao bì đóng gói phải chắc chắn, đảm bảo an toàn và mẫu không bị hỏng trong quá trình vận chuyển.

Cùng với đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: “Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số: Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; 1 bản chụp Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)ˮ.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,988

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn