Hết năm 2020 toàn bộ ngân hàng phải lên sàn chứng khoán

06/03/2019 10:43 AM

Đây là một nội dung trong Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hết năm 2020 các ngân hàng phải đưa cổ phiếu lên sàn

Cụ thể theo Đề án, trong giải pháp cơ cấu lại cơ sở hàng hóa cho thị trường chứng khoán, các ban ngành phải thúc đẩy kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch sau khi đã cổ phần hóa. Đồng thời, thực hiện việc niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức (sàn UPCoM).

Trước đó, yêu cầu niêm yết đối với các cổ phiếu ngân hàng cũng được đề ra tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 8.2018. Tuy nhiên hiện chỉ có 17 cổ phiếu ngân hàng đang được niêm yết và đăng ký giao dịch trên UPCoM trong tổng số 31 ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động.

Ngoài ra, đề án cũng đưa mục tiêu chung đối với thị trường chứng khoán là tiếp tục cơ cấu lại toàn diện để thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế; xây dựng cơ cấu hợp lý, cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu, giữa trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp... Phấn đấu quy mô thị trường cổ phiếu đạt mức 100% GDP vào năm 2020 và 120% GDP vào năm 2025, quy mô thị trường trái phiếu đạt mức 47% GDP vào năm 2020 và 55% GDP vào năm 2025. Số lượng công ty niêm yết đến năm 2020 tăng 20% so với năm 2017.

Mới có hơn một nửa ngân hàng thương mại cổ phần lên sàn (Ngọc Dương)

Về số lượng nhà đầu tư trên thị trường, phấn đấu đạt mức 3% dân số vào năm 2020 và 5% dân số vào năm 2025. Cơ quan quản lý sẽ đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường chứng khoán; triển khai các sản phẩm chứng quyền có đảm bảo, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và hợp đồng tương lai trên các chỉ số mới ngoài chỉ số VN30 trước năm 2020 và từng bước triển khai các sản phẩm quyền chọn, hợp đồng tương lai trên cổ phiếu trước năm 2025...

Mai Phương

Theo Thanh niên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,177

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn