Ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ 2019 ngành Tài chính

26/02/2019 08:51 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 211/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2019 về công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán; việc chấp hành các chính sách, chế độ, định mức quản lý tài chính trong việc sử dụng kinh phí tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng, trong đó tập trung kiểm tra: công tác đấu thầu; nghiệm thu thanh toán giai đoạn; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng; công tác quyết toán dự án hoàn thành; hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Đồng thời, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản, như: việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bộ Tài chính cũng sẽ kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2019 ngoài đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu theo quy định còn phải đánh giá việc chấp hành cơ chế, chính sách; công tác phân cấp, uỷ quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng của các đơn vị, hệ thống trong ngành Tài chính gắn với việc thực hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Đây là động lực mới để nâng cao chất lượng quản trị trong cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị công mang theo kỳ vọng sẽ thay đổi mạnh mẽ hoạt động kiểm toán nội bộ tại Việt Nam bằng việc đưa ra các quy định cụ thể về công tác kiểm toán nội bộ; nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nội bộ; trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ; quản lý Nhà nước về kiểm toán nội bộ. Đây được coi là khung pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt động kiểm toán nội bộ tại các đơn vị công, các công ty niêm yết, các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.

H.Vân

Theo Báo Hải quan

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn