Bộ Công Thương tập trung đẩy mạnh 5 giải pháp lớn trong năm 2019 và những năm tiếp theo

06/02/2019 08:54 AM

Có thể nói, năm 2018 đánh dấu những thành công của ngành Công Thương với việc hoàn thành và vượt mức tất cả các chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ giao. Đây sẽ là tiền đề tốt để Bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu mà Quốc hội giao đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong năm 2019, trong đó, tổng kim ngạch XK tăng 7 - 8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch XK dưới 3%.

Tuấn Anh

Để đạt được các mục tiêu mà Quốc hội giao, một số định hướng và giải pháp lớn mà Bộ Công Thương sẽ tập trung đẩy mạnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo như sau:

Một là, tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường để có các phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng GDP đối với các ngành công nghiệp; đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài nước, khai thác tốt các FTA và ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở các thị trường trên thế giới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hai là, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường XK đi đôi với khai thác, phát huy vai trò thị trường trong nước; tạo thuận lợi thương mại kết hợp với ổn định tổ chức lực lượng Quản lý thị trường trên phạm vi cả nước nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại,... xử lý nghiêm các vi phạm; bảo đảm cân đối XNK...

Ba là, chú trọng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, trong đó tập trung phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, cộng đồng DN và toàn xã hội.

Bốn là, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh để hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh; quản lý, phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước...

Năm là, đẩy mạnh kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước; đẩy nhanh việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết có hiệu lực...

PV

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn