Bị ấn định thuế nếu quá thời hạn 30 ngày doanh nghiệp chưa nộp đủ hồ sơ

29/01/2019 13:52 PM

Trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan chưa nộp đủ hồ sơ thì cơ quan Hải quan không tổ chức tham vấn mà thực hiện ấn định thuế.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện tham vấn trị giá hải quan khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo quy định hiện hành, thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn: Tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan XK, tờ khai hải quan NK.

Một số đơn vị hải quan phản ánh, tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC không quy định hủy tờ khai đối với trường hợp hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà DN không xuất trình hồ sơ cho cơ quan Hải quan kiểm tra (nếu hàng hóa đến cửa khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai), trường hợp DN không khai báo chứng từ điện tử, đến ngày thứ 31 kể từ ngày đăng ký tờ khai DN mới xuất trình hồ sơ giấy cho cơ quan Hải quan, nếu cơ quan Hải quan nghi vấn trị giá khai báo thực hiện tham vấn giá thì đã hết thời hạn tham vấn (quá 30 ngày).

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo hải quan phải thực hiện tham vấn với cơ quan hải quan.

Các đơn vị này cho rằng, chưa có quy định nào hướng dẫn thực hiện xử lý kết quả kiểm tra trị giá đối với trường hợp trên, theo đó đã đề xuất với Tổng cục Hải quan, trong thời gian chưa có hướng dẫn thực hiện, đơn vị tiến hành tham vấn ngay cho lô hàng nêu trên. Đối với các trường hợp phát sinh tương tự thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn tối đa là 10 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan thực hiện giải phóng hàng.

Trả lời thắc mắc của Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan chưa nộp đủ hồ sơ thì cơ quan Hải quan không tổ chức tham vấn mà thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn