Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hàng nhập khẩu bị tịch thu không phải nộp thuế GTGT

24/01/2019 16:11 PM

Hàng nhập khẩu chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu giám sát của cơ quan Hải quan, chưa nộp thuế và bị tịch thu thì quyền sở hữu của DN đối với hàng hóa đó đã chấm dứt nên DN không phải nộp thuế GTGT với lô hàng này.

Đó là hướng dẫn của Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan Hải Phòng về trường hợp xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa bị tịch thu.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan hàng đầu tư gia công, Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Trang

Theo Cục Thuế XNK, tại Điều 158 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, trong đó có quy định: Tài sản bị tịch thu bị chấm dứt quyền sở hữu.

Cùng với đó, căn cứ quy định tại Điều 2 và Điều 3, Điều 4 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12T, trường hợp hàng NK chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu giám sát của cơ quan Hải quan, chưa nộp thuế và bị tịch thu theo quyết định của UBND thì quyền sở hữu của DN đối với hàng hóa đó đã chấm dứt (DN không còn là đơn vị NK và kinh doanh tại Việt Nam đối với hàng hóa bị tịch thu này) nên DN không phải nộp thuế GTGT với lô hàng này.

Về việc nhập liệu trên hệ thống kế toán tập trung, của Cục Thuế XNK hướng dẫn Hải quan Hải Phòng thực hiện như trường hợp tờ khai hủy.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,745

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn