Cách xác định ngày làm việc đối với C/O mẫu KV, AK cấp sau

16/01/2019 13:49 PM

Trong việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn QuốcHiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố cách xác định ngày làm việc trong quy định về C/O cấp sau thời điểm XK.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Phụ lục IV Thông tư 40/2015/TT-BCT và Điều 7 Phụ lục V Thông tư 20/2014/TT-BCT, trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu hoặc một thời gian ngắn sau đó nhưng không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày giao hàng và phải mang dòng chữ “Issued Retroactively”.

Ngày làm việc được xác định theo quy định của nước cấp C/O. Cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc thông báo cụ thể về các ngày nghỉ chính thức của Hàn Quốc trong năm 2019.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở thông báo ngày 3/1/2019 của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,875

C/O,

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn