Quy định về huy động vốn cho dự án chung cư

11/01/2019 07:59 AM

Công ty CP Sản xuất cửa nhôm Hoàn Phát (TPHCM) dự định ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án chung cư cao tầng. Theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP, khi ký hợp đồng hợp tác, chủ đầu tư phải làm thủ tục thông báo đủ điều kiện huy động vốn bằng việc ký hợp đồng hợp tác tại Sở Xây dựng TPHCM.

Tuy nhiên, khi Công ty trao đổi với chủ đầu tư thì quan điểm của chủ đầu tư đưa ra là không cần phải có thông báo này. Bởi, chủ đầu tư đã có “Thông báo đủ điều kiện huy động vốn bằng việc ký hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai” và Thông báo này đã bao gồm đủ điều kiện huy động vốn bằng việc ký hợp đồng hợp tác.

Với thông báo đủ điều kiện ký hợp đồng hợp tác, chỉ cần có chấp thuận đầu tư, giải phóng mặt bằng, bàn giao mốc; còn thông báo đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư không những phải đáp ứng những nội dung của thông báo đủ điều kiện ký hợp đồng hợp tác mà còn phải có giấy phép xây dựng, xong phần móng, bảo lãnh…

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Sản xuất cửa nhôm Hoàn Phát đề nghị giải đáp, khi chủ đầu tư đã có thông báo đủ điều kiện huy động vốn bằng việc ký hợp đồng mua bán với khách hàng thì không nhất thiết phải thực hiện thủ tục thông báo đủ điều kiện huy động vốn bằng việc ký hợp đồng hợp tác với Công ty nữa có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì trường hợp ký hợp đồng huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết phải đáp ứng các hình thức, điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở và quy định tại Khoản 3 Điều này.

Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định, trường hợp ký hợp đồng mua, bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ các điều kiện và hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty đối chiếu trường hợp cụ thể của Công ty với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ Sở Xây dựng TPHCM là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở đối với trường hợp Công ty dự định ký hợp đồng hợp tác đầu tư để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,511

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn