Gỡ vướng quy định về tham vấn và kiểm tra trị giá hải quan

31/12/2018 11:09 AM

Gặp vướng trong quá trình thực hiện tham vấn và kiểm tra trị giá hải quan trong quá trình áp dụng Thông tư 39/2018/TT-BTC, Hải quan một số tỉnh, thành phố đã đưa ra đề xuất với những trường hợp này. Tổng cục Hải quan cũng đã có những hướng dẫn cụ thể.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Tham vấn hải quan

Cục Hải quan Quảng Ninh phản ánh, tại tiết a điểm 6 Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định việc tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, theo đó cơ quan Hải quan thông quan hàng hóa và cập nhật kết quả xác định trị giá trên hệ thống GTT02. Tuy nhiên, tra cứu trên hệ thống hiện tại chưa có chức năng đối với quy định này. Đơn vị này để xuất Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiệc việc cập nhật kết quả xác định trị giá đối với trường hợp tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.

Trả lời vướng mắc này Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị cập nhật vào Hệ thống GTT02 như sau: Kết quả tham vấn lần đầu cập nhật như các trường hợp tham vấn thông thường. Đối với tờ khai áp dụng kết quả tham vấn 1 lần, trường hợp cơ quan Hải quan đồng ý áp dụng kết quả tham vấn 1 lần thì cập nhật kết quả tham vấn 1 lần đề nghị cập nhật tại chức năng 1.05 như sau:  Chọn “chấp nhận mức giá khai báo” đối với trường mức giá áp dụng kết quả tham vấn 1 lần là trị giá giao dịch; Chọn “Xác định trị giá” đối với trường hợp mức giá áp dụng kết quả tham vấn 1 lần là mức giá do cơ quan Hải quan xác định lại.

Gặp vướng về quy định thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan XK, tờ khai hải quan NK, Hải quan Hải Phòng cho biết, Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC không quy định hủy tờ khai đối với trường hợp hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà DN không xuất trình hồ sơ cho cơ quan Hải quan kiểm tra (nếu hàng hóa đến cửa khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai), trường hợp DN không khai báo chứng từ điện tử, đến ngày thứ 31 kể từ ngày đăng ký tờ khai DN mới xuất trình hồ sơ giấy cho cơ quan Hải quan, nếu cơ quan Hải quan nghi vấn trị giá khai báo thực hiện tham vấn giá thì đã hết thời hạn tham vấn (quá 30 ngày). Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo hải quan phải thực hiện tham vấn với cơ quan Hải quan. Như vậy, chưa có quy định nào hướng dẫn thực hiện xử lý kết quả kiểm tra trị giá đối với trường hợp trên.

Đề xuất phương án thực hiện, Hải quan Hải Phòng cho rằng, đối với các trường hợp phát sinh tương tự thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn tối đa là 10 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan thực hiện giải phóng hàng.

Hướng dẫn nội dung này, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan chưa nộp đủ hồ sơ thì cơ quan Hải quan không tổ chức tham vấn mà thực hiện ấn định thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

Kiểm tra trị giá hải quan

Theo phản ánh của một số đơn vị hải quan, Thông tư 39/2018/TT-BTC chưa có quy định cụ thể các trường hợp phải kiểm tra giá, cũng không quy định rõ trường hợp hàng hóa không phải nộp thuế, đơn cử như hàng gia công, hàng SXXK, hàng XK có thuế suất 0%, hàng kho ngoại quan, hàng chế xuất, hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất … có phải kiểm tra giá hay không?

Bên cạnh đó, Thông tư 39 cũng chưa có quy định về thời điểm kiểm tra giá đối với trường hợp hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai (DN sẽ khai báo chính thức sau 5 ngày kể từ ngày có giá chính thức theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Theo đó, các đơn vị này đề xuất, Tổng cục Hải quan cần quy định cụ thể các trường hợp phải kiểm tra giá theo hướng loại trừ tờ khai không thuế; thời điểm kiểm tra giá đối với trường hợp hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai theo hướng là thời điểm DN khai báo giá chính thức.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, trước mắt, yêu cầu đối với hồ sơ hải quan của hàng hóa XK, NK thuộc diện kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ hồ sơ hải quan thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 2, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, hàng hóa không chịu các loại thuế ở khẩu XK, NK hoặc có thuế suất 0% theo Biểu thuế XK, NK ưu đãi) phải thực hiện kiểm tra trị giá theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ. Về lâu dài, Tổng cục Hải quan sẽ cập nhật tiêu chí chỉ dẫn rủi ro về trị giá cho các mặt hàng

Gặp vướng trong quá trình kiểm tra trị giá hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tại chi cục hải quan phát sinh trường hợp DN không đến thực hiện quyền tham vấn đúng quy định, chi cục thực hiện xác định lại trị giá, ấn định thuế theo quy định và lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, Khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC không quy định rõ trường hợp khai sai trị giá.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan đã quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về khai thuế (tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, chất lượng, giá, mã số hàng hóa, thuế suất…). Theo đó,  đơn vị căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Gặp vướng về thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn theo quy định là tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan XK, tờ khai hải quan NK, Hải quan Quảng Ninh cho biết, tại Quảng Ninh do đặc thù hàng rời tại Chi cục, tại thời điểm đăng ký tờ khai DN khai báo giá tạm tính và đề nghị giải phóng hàng chờ giá chính thức trong thời hạn 30 ngày (thường là trong khoảng 7-10 ngày, có trường hợp lên đến 30 ngày hoặc quá 30 ngày). Khi có giá chính thức, cơ quan Hải quan mới có cơ sở để xác định nghi vấn trị giá khai báo, thông báo cơ sở nghi vấn mức giá, phương pháp và thời gian tham vấn thông qua Hệ thống. Như vậy, nếu phát sinh trường hợp 30 ngày sau khi đăng ký tờ khai mới có giá chính thức, thì việc thực hiện tham vấn tối đa 30 ngày kể từ khi đăng ký tờ khai sẽ không được đảm bảo đúng quy định.

Đơn vị này cũng đề xuất, thời gian tiến hành kiểm tra xác định trị giá, tham vấn và xử lý kết quả tham vấn đối với các lô hàng tạm giải phóng chờ giá chính thức tối đa 30 ngày kể từ ngày có giá chính thức (thay vì ngày đăng ký tờ khai). Thời điểm có giá chính thức thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3514/TCHQ-TXNK ngày 18/6/2018.

Hướng dẫn vướng mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với hàng hóa khai báo theo giá tạm tính, khi kiểm tra trị giá chính thức, cơ quan hải quan (công chức kiểm tra tiếp nhận tờ khai bổ sung sau thông quan) có nghi vấn về trị giá khai báo thì không thực hiện tham vấn mà thực hiện kiểm tra theo quy định tại điểm b.2 khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC .

Gặp vướng về quy định Điều kiện áp dụng tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, hải quan một số tỉnh, thành phố phản ánh, theo quy định tại điểm 6 Khoản 14 Điều 1 sửa đổi Điều 25 Thông tư 39/2018/TT-BTC trường hợp DN đủ điều kiện về thông tin, dữ liệu kiểm tra, xác định giá đối với hàng hóa giống hệt, tương tự đã được tham vấn thì sử dụng kết quả tham vấn một lần. Trường hợp không đủ thông tin và giá khai báo thay đổi dù chênh lệch nhỏ thì đề nghị tham vấn. Tuy nhiên, trong trường hợp, các thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan đã có kết quả tham vấn không thay đổi được hiểu như thế nào?

Về vướng mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan dự kiến ban hành Đề án tham vấn 1 lần, theo đó, sẽ hướng dẫn cụ thể các thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá của hàng hóa XK, NK đề nghị tham vấn 1 lần.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn