Quốc hội yêu cầu tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu/tháng từ 1/7/2019

09/11/2018 16:13 PM

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019.

Các ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết Dự toán ngân sách năm 2019

Chiều nay (9/11), với 418/22 ĐBQH biểu quyết tán thành (86,19% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, về cơ cấu thu ngân sách nhà nước, nhiều ý kiến đánh giá chưa thật sự bền vững, tăng thu chủ yếu từ tiền sử dụng đất, dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu; thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh không đạt dự toán. Thu ngân sách trung ương không đạt mục tiêu.

Uỷ ban TVQH cho rằng, thu ngân sách trung ương không đạt mục tiêu do nhiều nguyên nhân đã được thể hiện trong báo cáo của Chính phủ và phân tích rõ trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội. Thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh không đạt dự toán, song nếu so với ước thực hiện năm 2017, thì đều có mức tăng khá. Điều này cho thấy, cơ cấu thu đang có những chuyển biến tích cực hơn, song vẫn phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh đang trong giai đoạn cơ cấu lại, chưa đạt được mức kỳ vọng đề ra.

Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, để góp phần tăng thu ngân sách T.Ư trong những năm tiếp theo, Uỷ ban TVQH đã chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2019, theo đó, giao Chính phủ “Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các khoản thu ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư, một số khoản thu để lại chưa được đưa vào cân đối ngân sách”. Đồng thời, đề nghị Chính phủ khi xây dựng dự toán NSNN sát thực tế hơn để tránh bị động trong quá trình điều hành và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng của 3 khu vực sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu từ nội tại của nền kinh tế.

Tỷ lệ các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết Dự toán ngân sách năm 2019

Để thực hiện các mục tiêu nêu trong Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019.

Trong đó, lưu ý việc điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các khoản thu; mở rộng cơ sở thu. Nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư, một số khoản thu để lại chưa được đưa vào cân đối ngân sách.

Quốc hội cũng quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Đồng thời, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, kết nối thông suốt, đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, tăng cường quản lý, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, nhất là quản lý chặt chẽ về suất đầu tư các công trình xây dựng cơ bản.

Quốc hội cũng giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Song song với đó, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quốc hội cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có biện pháp tích cực để giảm bội chi.

Hoài Vũ

Theo Báo Giao thông

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,749

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn