Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nhiều loại phí kiểm định, kiểm tra đã được điều chỉnh giảm

03/11/2018 10:28 AM

Trong gần một năm qua (từ tháng 10/2017 đến 8/2018), Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành xây dựng phương án điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí về kiểm định, kiểm tra; đã ban hành 14 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí.

Mức phí về kiểm định, kiểm tra đã được Bộ Tài chính phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành điêu chỉnh theo hướng giám chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Trong đó thủ tục có tỉ lệ giảm mức thu phí thấp nhất là 4,7% đối với thủ tục cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; thủ tục có tỉ lệ giảm mức thu phí lớn nhất là 90% là thủ tục sửa chữa, bảo dương các công trình cáp (từ 500.000 USD xuống còn 50.000 USD).

Cụ thể, có 45 thủ tục thuộc 29 lĩnh vực được điều chỉnh có mức thu phí, lệ phí giảm. Số thủ tục có mức thu phí, lệ phí giảm dưới 20% là 27 thủ tục; số thủ tục được điều chỉnh mức thu phí, lệ phí giảm từ 20% đến 50% là 11 thủ tục; số thủ tục được điều chỉnh có mức thu phí, lệ phí giảm trên 50% là 7 thủ tục.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành bỏ thu phí, lệ phí nhiều thủ tục như: Bỏ thu phí thẩm định cấp giấy phép NK dược liệu, vị thuốc cổ truyền (200.000 đồng/tháng); bỏ thu phí thẩm định hồ sơ cấp thẻ người giới thiệu thuốc (200.000 đồng/hồ sơ); bỏ thu phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp (1.200.000 đồng/giấy phép); bỏ thu phí thẩm định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (8.000.000 đồng/hồ sơ); bỏ thu Lệ phí cấp Giấy phép XK, NK tiền chất công nghiệp (cấp mới: 200.000 đồng/Giấy phép; Gia hạn: 100.000 đồng/Giấy phép).

Bổ sung đối tượng miễn nộp phí, lệ phí đối với một thủ tục; thay đổi cách tính thuế đối với một thủ tục làm giảm mức thu phí, lệ phí.

Trước đó, tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 5/2/2018 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát, điều chỉnh giảm mức phí về kiểm định, kiểm tra đối với một số mặt hàng, lĩnh vực theo hướng giảm chi phí cho DN”.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn