Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn khai báo thông tin “Giấy phép nhập khẩu”

25/10/2018 10:29 AM

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN khai báo chỉ tiêu thông tin “Giấy phép nhập khẩu” đối với thông báo xác định trước mã số, các Danh mục phải trừ lùi khi nhập khẩu trên Tờ khai nhập khẩu và gửi kèm Danh mục đã đăng ký.

Còn nhiều DN khai báo sai Giấy phép NK Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện nhiều trường hợp DN NK hàng hóa đã có thông báo xác định trước mã số, hàng hóa đã đăng ký Danh mục phải trừ lùi khi NK gồm: Danh mục thiết bị đồng bộ (Danh mục máy móc, thiết bị phân loại theo máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC), Danh mục hàng hóa NK ở dạng nguyên chiếc tháo rời, phải nhập nhiều lần, nhiều chuyến (Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời phải NK từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC) nhưng DN không khai mã và số thông báo xác định trước mã số/Danh mục phải trừ lùi tại chỉ tiêu thông tin “Giấy phép nhập khẩu” dẫn đến vướng mắc trong việc theo dõi việc áp dụng thông báo xác định trước mã số và theo dõi, trừ lùi các Danh mục.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN khai báo chỉ tiêu thông tin “Giấy phép nhập khẩu” đối với thông báo xác định trước mã số, các Danh mục phải trừ lùi khi NK trên Tờ khai NK và gửi kèm Danh mục đã đăng ký theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ, sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn khai báo như sau:

Tại chỉ tiêu 1.38 “Giấy phép nhập khẩu” trên tờ khai nhập khẩu:

Ô 1: Nhập mã phân loại giấy phép NK

Trường hợp người khai khai tờ khai liên quan đến mặt hàng đã có thông báo xác định trước mã số thì khai mã giấy phép là “XDMS”.

Trường hợp người khai khai tờ khai liên quan đến hàng hóa NK thuộc các Danh mục phải trừ lùi khi NK thì khai mã giấy phép là “DMTL”. (Tham khảo thông tin mã giấy phép nhập khẩu tại bảng “Mã văn bản pháp quy khác và phân loại giấy phép” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

Ô 2: Nhập số thông báo xác định trước mã Số/Danh mục phải trừ lùi tương ứng với mã giấy phép đã nhập ở Ô 1 nêu trên.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,640

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn