Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quản chặt phương tiện chứa hàng tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng

22/10/2018 15:20 PM

Phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng cần thực hiện thủ tục hải quan và cơ quan Hải quan sẽ thực hiện theo dõi phương tiện.

Ảnh: N.Linh

Trong hướng dẫn mới đây gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị căn cứ quy định tại Điều 49/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tái xuất để hướng dẫn DN thực hiện thủ tục hải quan.

Về theo dõi phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng, Tổng cục Hải quan cho biết, tại mẫu số 02 Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể trách nhiệm của công chức hải quan trong việc theo dõi container/bồn mềm rỗng, theo đó, công chức hải quan xác nhận từng lần tái xuất, tái nhập, đồng thời xác nhận cả số lượng chưa tái nhập hoặc xuất tái.

Tuy nhiên, để tăng cường theo dõi, quản lý đối với mặt hàng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể: Chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập, tạm xuất có trách nhiệm theo dõi thời hạn tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập mà người khai hải quan đã đăng ký với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

Trường hợp lô hàng tái xuất, tái nhập cuối cùng của Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuất thực hiện thủ tục tái xuất, tái nhập tại chi cục hải quan khác với chi cục hải quan tạm nhập, tạm xuất thì sau khi hoàn thành thủ tục tái xuất, tái nhập cuối cùng, chi cục hải quan nơi làm thủ tục thực hiện fax bảng kê (Bản người khai hải quan lưu) cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn