Hàng nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy không được hoàn thuế GTGT

24/09/2018 07:41 AM

Hàng hóa nhập khẩu vi phạm còn trong giám sát của cơ quan Hải quan bị buộc tiêu hủy, tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Hàng Trung Quốc nhập lậu do Hải quan TP.HCM bắt giữ tháng 8/2018. Ảnh: T.H

Đó là hướng dẫn của Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan TP.HCM.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, mới đây, trả lời vướng mắc cho đơn vị việc xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy, Cục Thuế XNK cho rằng, pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy.

Chính vì vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu vi phạm còn trong giám sát của cơ quan Hải quan bị buộc tiêu hủy, tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Quy định trên được căn cứ vào Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Được biết, ngoài trường hợp nêu trên, trước đây, tại Cục Hải quan TP.HCM cũng đã phát sinh trường hợp Công ty TNHH Thương mại H.D. nhập khẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị tịch thu hàng hóa, nhưng doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT và nộp phạt cho lô hàng bị tịch thu, có được hoàn thuế GTGT đã nộp hay không?

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan cũng đã hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM trường hợp trên không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Lê Thu

Theo Báo Hải quan

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn