Doanh nghiệp không phải xuất trình giấy nộp tiền khi hệ thống thanh toán gặp sự cố

30/05/2018 07:42 AM

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế xác nhận thông tin "đã nộp tiền" ngay sau khi đã nộp thuế trong trường hợp hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố, Tổng cục Hải quan đã xây dựng quy trình phối hợp xử lý tình huống này.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Phó Bảng, Cục Hải quan Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

Trong đó, điểm đáng lưu ý của quy trình này là nghiêm cấm công chức hải quan yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy nộp tiền mà phải tự tra cứu thông tin giấy nộp tiền trên hệ thống hoặc qua email do ngân hàng thương mại (NHTM) gửi để xác nhận thông quan hàng hóa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng Phòng Dự toán- Quản lý thu ngân sách, Cục Thuế XNK cho biết, mục đích của quy trình phối hợp xử lý giấy nộp tiền khi hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố là để hỗ trợ người nộp thuế có thể xác nhận thông tin đã nộp tiền ngay sau khi được NHTM đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan trừ tiền nộp thuế.

Vì vậy, để không ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng trong trường hợp NHTM đã trừ tiền từ tài khoản của người nộp thuế tại Corebanking của NHTM phối hợp thu, nhưng hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố không gửi thông tin đã nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan, quy trình đã làm rõ trách nhiệm xử lý của các đơn vị trong tổ chức phối hợp thu NSNN.

Theo đó, trong trường hợp hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan hải quan hoặc NHTM phối hợp thu gặp sự cố, bên xảy ra sự cố phải thông báo kịp thời bằng Email/điện thoại đầu mối đã đăng ký cho bên kia biết và khẩn trương tiến hành khắc phục sự cố.

Sau khi sự cố đã được khắc phục xong, NHTM thực hiện truyền lại toàn bộ các thông điệp nộp tiền bị lỗi trong ngày sang Cổng thanh toán điện tử hải quan để cơ quan hải quan kịp thời hạch toán trừ nợ cho người nộp thuế.

Trong khi đó, chi cục trưởng chi cục hải quan có trách nhiệm tổ chức, phân công cho công chức hải quan quản lý email, lấy thông tin giấy nộp tiền do NHTM chuyển và xử lý theo quy định.

Lưu ý giấy nộp tiền do NHTM gửi qua email chỉ sử dụng để thông quan/giải phóng hàng, không thực hiện hạch toán trừ nợ.

Tại NHTM phối hợp thu sau khi xác định hệ thống có sự cố không gửi được thông tin nộp tiền sang cổng thanh toán thì phát hành và đính kèm giấy nộp tiền vào ngân sách qua email nội bộ có gắn chữ ký số của NHTM phát hành giấy nộp tiền gửi đến cơ quan hải quan nơi phát sinh số tiền thuế đã nộp, đồng thời gửi đến địa chỉ email của Tổng cục Hải quan (epavmenttchqcn@customs.gov.vn).

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn