Sẽ áp dụng báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế

29/05/2018 07:36 AM

Tại hội thảo “Kinh nghiệm áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế” tổ chức ngày 28/5, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, đã đến lúc cần có một chuẩn mực báo cáo tài chính mới cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh TL.

Phát biểu tại hội thảo ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán cho biết, một chuẩn mực kế toán, kiểm toán áp dụng hệ thống chuẩn mực quốc tế sẽ mang lại tính khách quan, giúp cho hệ thống thông tin tài chính được minh bạch.

 “Theo chiến lược đến năm 2020, kế toán kiểm toán của Việt Nam sẽ tiệm cận thông lệ quốc tế. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Bộ Tài chính là phải xây dựng lại 1 hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế (VFRS) và một hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS hoặc Viet GAAP). Khi áp dụng theo chuẩn mực quốc tế, nghĩa là hệ thống kế toán, kiểm toán của  các doanh nghiệp ở Việt Nam và thế giới sẽ có một  “ngôn ngữ” chung. Còn các thông tin trong các báo cáo tài chính sẽ trung thực hơn, phù hợp hơn, tạo điều kiện cho người điều hành quản trị doanh nghiệp ra các quyết định”, ông Vũ Đức Chính chia sẻ.

Ngoài ra, theo đạo diện Bộ Tài chính, hiện một số doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia thị trường vốn quốc tế, nếu báo cáo tài chính được làm theo chuẩn mực quốc tế, thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ yên tâm hơn về các thông tin được công bố trong đó.

Hiện, một số quốc gia bắt buộc các công ty niêm yết hoặc công ty đại chúng phải áp dụng chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS), nhưng cũng có những nước không bắt buộc mà cho phép lựa chọn IFRS hoặc chuẩn mực quốc gia. Bên cạnh đó, đối với phạm vi áp dụng thì tại một số quốc gia quy định chỉ được áp dụng IFRS cho báo cáo tài chính hợp nhất, nhưng cũng có nơi lại cho phép áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất. Hiệu lực áp dụng chuẩn mực IFRS tại quốc gia thường từ 2-3 năm sau khi công bố bản dịch chuẩn mực hoặc công bố lộ trình áp dụng IFRS để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị.

Tại Việt Nam, do VAS và IFRS rất phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng là các doanh nghiệp khác nhau, vì vậy vấn đề đặt ra đối với Việt Nam là làm thế nào để áp dụng phù hợp với đặc thù của Việt Nam. Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo đề án áp dụng IFRS và cập nhật VAS theo định hướng IFRS tại Việt Nam. Theo đó, đề án áp dụng xây dựng phương án, lộ trình, cách thức áp dụng VAS và IFRS đối với từng nhóm đối tượng cụ thể tại Việt Nam. Đồng thời, xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) phù hợp với quốc tế; cập nhật hệ thống chuẩn mực VAS hiện hành và ban hành mới một số chuẩn mực mới. Mặt khác, đề án cũng nêu rõ sự khác biệt giữa IFRS với VAS chuẩn mực kế toán với cơ chế tài chính va chính sách thuế của Việt Nam để làm rõ giới hạn phạm vi áp dụng.

Đối tượng bắt buộc phải tham gia VFRS bao gồm các công ty niêm yết, các doanh nghiệp chưa niêm yết nhưng có lợi ích cho công chúng quy mô lớn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đối tượng tự nguyện là tất cả các doanh nghiệp khác. Báo cáo tài chính Việt Nam được áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ.

Ngược lại, đối tượng của VAS là các doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc hoặc tự nguyện áp dụng VFRS. VAS dược áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập, tài chính riêng và hợp nhất công ty mẹ.

Dự kiến, VAS được áp dụng muộn nhất cho báo cáo tài chính từ 1/1/2027. Trong khi VFRS sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2025. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính sẽ quy định thời điểm bắt buộc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính cho từng đối tượng cụ thể.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn