Sửa đổi thẩm quyền kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp

15/05/2018 11:01 AM

Tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2018), hai nội dung liên quan đến kiểm tra sau thông quan đã được sửa đổi.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hải quan TP.HCM làm việc với DN. Ảnh: T.Hòa.

Thứ nhất về thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan, Nghị định 59/2018/NĐ-CP đã sửa đổi thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan gồm: Cục trưởng cục hải quan tỉnh đối với người khai hải quan có trụ sở chính hoặc DN có mã số thuế thuộc địa bàn quản lý và cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan quyết định kiểm tra trong phạm vi toàn quốc.

Như vậy, quy định mới đã khắc phục vấn đề bất cập tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Tại Điểm a Khoản 3 Điều 98 Nghị định 08/2015/NĐ-Cp chỉ quy định cục trưởng cục hải quan tỉnh quyết định kiểm tra đối với người khai hải quan làm thủ tục hải quan trong phạm vi địa bàn quản lý của mình.

Thực tế có nhiều trường hợp DN có trụ sở chính, mã số thuế tại địa bàn một tỉnh, thành phố nhưng có nhiều chi nhánh, cơ sở sản xuất, văn phòng đại diện thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau hoặc làm thủ tục hải quan, XNK hàng hóa tại địa bàn tỉnh, thành phố khác nhau.

Nội dung thứ hai về kiểm tra sau thông quan được sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP là thời hạn ban hành kết luận kiểm tra. Hiện nay, tại khoản 6 Điều 98 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về trường hợp hết thời hạn 30 ngày cơ quan chuyên môn có thẩm quyền không có ý kiến thì cơ quan Hải quan thực hiện ban hành kết luận kiểm tra.

Để làm rõ hơn quy định này, đảm bảo tính chủ động, kịp thời của cơ quan Hải quan trong xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, Nghị định 59/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể như sau:

Đối với trường hợp kết luận kiểm tra cần có ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở kết luận thì thời hạn ký ban hành kết luận kiểm tra là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền phải có ý kiến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan.

Trường hợp hết thời hạn 30 ngày cơ quan chuyên môn có thẩm quyền không có ý kiến bằng văn bản thì cơ quan hải quan ban hành kết luận kiểm tra trên cơ sở hồ sơ hiện có.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn