Quyền lợi của người nộp thuế sẽ sớm được bảo vệ?

14/05/2018 07:33 AM

Nhằm tối đa hóa mức độ hài lòng của người nộp thuế, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải hoàn thiện nội dung bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế tại Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Hiện nay, tại Luật quản lý thuế, quyền và trách nhiệm của người nộp thuế đã được quy định cụ thể . Ảnh TL.

Hiện nay, tại Luật Quản lý thuế, quyền và trách nhiệm của người nộp thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 6, Điều 7 và rải rác tại các nội dung quản lý thuế như đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế… nhưng vẫn khiến người nộp thuế lúng túng trong quá trình thực hiện.

Tổng cục Thuế cũng chỉ ra rằng, kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản… cho thấy đối với những vụ việc mà quy định pháp luật còn chưa rõ ràng hoặc mâu thuẫn thì cơ quan Thuế thường giải quyết theo hướng có lợi cho người nộp thuế.

Do vậy, khi xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung một điều về bảo vệ người nộp thuế vào Luật Quản lý thuế. Đó là:

Trong quá trình áp dụng pháp luật thuế: người nộp thuế không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc khai thuế, nộp thuế đối với những quy định pháp luật thuế chưa rõ ràng hoặc pháp luật thuế chưa quy định.

Trong quá trình nộp thuế: được quyền yêu cầu cơ quan thuế xem xét tính chính xác về số thuế phải nộp tại thông báo của cơ quan thuế trước khi người nộp thuế nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế: người nộp thuế có quyền từ chối quyết định thanh tra, kiểm tra có sự trùng lắp về nội dung hoặc không nêu rủi ro về thuế của người nộp thuế tại quyết định thanh tra, kiểm tra.

Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính: người nộp thuế không bị xử lý vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp do lỗi của Cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người nộp thuế được quyền biết tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế. Quyết định giải quyết khiếu nại không được gây bất lợi hơn cho người nộp thuế.

Người nộp thuế được lựa chọn thanh toán khoản nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Theo Bộ Tài chính, việc làm này sẽ giúp nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn