Bộ Giao thông vận tải đã cắt giảm được 69/134 sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành

07/05/2018 16:24 PM

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện nay Bộ đang thực hiện quản lý kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với 134 sản phẩm, hàng hóa.

Theo Bộ Giao thông vận tải, lĩnh vực kiểm tra chất lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cắt giảm 50/97 sản phẩm. Ảnh: Internet.

Cụ thể các loại sản phẩm, hàng hóa được phân theo lĩnh vực cụ thể gồm: 97 sản phẩm gồm lĩnh vực chất lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 20 sản phẩm thuộc lĩnh vực tàu biển và 17 sản phẩm thuộc lĩnh vực đường sắt.

Hiện Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện tổng số 9 thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trước thông quan. Trong 134 sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, đến nay Bộ Giao thông vận tải đã cắt giảm 69/134 (chiếm 51,5%) số lượng sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan.

Trong đó, lĩnh vực kiểm tra chất lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cắt giảm 50/97 sản phẩm. Lĩnh vực tàu biển cắt giảm 10/20 sản phẩm. Lĩnh vực đường sắt cắt giảm 9/17 sản phẩm.

Đối với thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành, Bộ Giao thông vận tải đã đơn giản hóa theo hướng giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 7/9 thủ tục hành chính liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành (chiếm 77,78%).

Để triển khai các nội dung tiếp theo nhằm thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa các danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đang gấp rút hoàn tất các thủ tục và ban hành dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT.

Đồng thời, bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải để sửa đổi bổ sung các thông tư liên quan đến phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy trình rút gọn (một thông tư sửa nhiều thông tư) để ban hành trước ngày 31/10/2018 để đáp ứng yêu cầu về tiến độ do Chính phủ đặt ra.

Xuân Thảo

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn