DN có vốn đầu tư nước ngoài có được XNK tại chỗ?

26/03/2018 16:02 PM

Trong quá trình thực hiện Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ, Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Công chức Hải quan TP.HCM hướng dẫn thủ tục cho DN có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: T.H

Theo đó, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu có được phép sử dụng hàng hóa mua tại Việt Nam hoặc hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam để xuất khẩu tại chỗ hay không.

Hiện nay, Cục Hải quan TP.HCM  đã phát sinh nhiều trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp quyền xuất khẩu đề nghị được thực hiện hoạt động xuất khẩu tại chỗ hàng hóa DN mua tại Việt Nam, hoặc hàng hóa DN nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam .

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu chỉ được xuất khẩu hàng hóa mua tại Việt Nam; Hàng hóa do tổ chức kinh tế có đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài hoặc khu vực hải quan riêng, không có quy định cụ thể cho trường hợp xuất khẩu tại chỗ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Chính vì thế, đối với trường hợp này, Cục Hải quan TP.HCM không đủ căn cứ pháp luật để giải quyết thủ tục xuất khẩu tại chỗ cho DN.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP đều không có nội dung điều chỉnh hoạt động XNK tại chỗ  của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Gần đây, Cục Hải quan TP.HCM tiếp nhận công văn số 130/XNK-CN ngày 31/1/2018 của Cục XNK (Bộ Công Thương) trả lời về việc xuất khẩu tại chỗ của DN nước ngoài.

Theo  hướng dẫn này, liên quan đến hàng hóa được xuất khẩu tại chỗ, Cục XNK dẫn chiếu Điều 32 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và điểm C Khoản 3 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM để giải thích và hướng dẫn cho DN.

Tuy nhiên, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 118/2015/NĐ-CP, nên Thông tư 04/2007/TT-BTM cũng đồng thời hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

Như vậy, hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nên Cục Hải quan TP.HCM gặp khó khăn khi hướng dẫn cho DN.

Lê Thu

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,910

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn