Giải đáp một số vướng mắc về ưu đãi thuế

24/01/2018 11:40 AM

Tổng cục Hải quan trả lời một số vướng mắc của DN liên quan đến hưởng ưu đãi về thuế XNK và hướng dẫn các thủ tục để DN triển khai thực hiện.

CBCC Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra hàng NK. Ảnh: H.Nụ.

Công ty CP ENTEC Kỹ thuật Năng lượng hỏi nếu hàng hóa là đối tượng được hưởng thuế ưu đãi theo C/O form E, D… và trên C/O chỉ thể hiện người XK (Shipper) là công ty C, người NK (consignee) là công ty B, giá trị FOB theo hợp đồng công ty A ký với công ty C thì cơ quan Hải quan có chấp nhận C/O đó và cho hàng hóa được hưởng ưu đãi không? DN cho biết thêm Phòng Thương mại Trung Quốc không chấp nhận để tên, địa chỉ công ty A trên C/O form E, D… vì là đơn vị thứ 3 phát hành hóa đơn (Third Party invoicing), lý do hóa đơn bên thứ ba phải là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba (không phải nước XNK).

Về vấn đề DN hỏi, Tổng cục Hải quan cho biết để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt thì hàng hóa NK phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại các Nghị định ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Chính phủ.

Về việc chấp nhận C/O, đối với hóa đơn bên thứ ba của C/O mẫu E, theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 23 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định: “Cơ quan Hải quan Bên NK phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà XK ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM. Số hóa đơn bên thứ ba phải được ghi trên ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà XK và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định; bản sao của hóa đơn bên thứ ba phải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên NK”.

Theo đó, ngày 7/6/2011, Tổng cục Hải quan có công văn số 2706/TCHQ-GSQL hướng dẫn về trường hợp hóa đơn bên thứ ba: “Điều 23, Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT quy định cơ quan Hải quan Bên NK phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba. Trường hợp hóa đơn do một công ty của Trung Quốc hoặc ASEAN cấp (công ty này không phải nhà XK) cũng được hiểu là trường hợp hóa đơn bên thứ ba”.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, đối với hóa đơn bên thứ ba của C/O mẫu D, ngày 20/2/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 997/TCHQ-GSQL hướng dẫn C/O mẫu E có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành: “Đối với các C/O mẫu E được cấp kể từ ngày 1/11/2016, trường hợp người sản xuất và công ty phát hành hóa đơn có trụ sở cùng một quốc gia thì không phải đánh dấu vào mục “hóa đơn bên thứ ba” trên ô số 13. Số và ngày tháng hóa đơn thương mại, tên công ty phát hành hóa đơn phải được khai báo trên C/O.

Đối với các C/O mẫu E được cấp trước ngày 1/11/2016: Theo quy định tại Điều 20, Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008, cơ quan Hải quan nước thành viên NK phải chấp nhận C/O mẫu D trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là nước thành viên hoặc bởi một nhà XK ASEAN đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ.

Trường hợp hóa đơn do một công ty ASEAN cấp (công ty này không phải là nhà XK hoặc nhà NK) có trụ sở cùng hoặc khác quốc gia với quốc gia của nhà sản xuất hoặc nhà NK đặt trụ sở cũng được hiểu là trường hợp hóa đơn nước thứ ba.

Đối với các C/O mẫu D hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là nước thành viên hoặc bởi một nhà XK ASEAN đại diện cho công ty đó, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 23  Phụ lục 7 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016”.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ các quy định trên và hồ sơ cụ thể của lô hàng NK để xác định tính hợp lệ của C/O. Trường hợp còn vướng mắc DN liên hệ với chi cục hải quan nơi làm thủ tục NK để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty TNHH Tư vấn L&P đề nghị được hướng dẫn các quy định về ưu đãi thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và ưu đãi thuế cho các DN khởi nghiệp.

Tổng cục Hải quan cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài, DN khởi nghiệp tại Việt Nam được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. Liên quan đến ưu đãi về miễn thuế XNK, được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ. Các ưu đãi về hoàn thuế theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK, Điều 33 đến Điều 37 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Công ty CP Acecook Việt Nam thắc mắc, theo công văn số 1744/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2011 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về C/O mẫu D cấp cho hàng XNK, DN hiểu rằng hàng hóa XNK tại chỗ nếu có C/O form D vẫn được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt cho đến khi có quy định khác.

Điều 4 Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Theo đó, thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá NK tại chỗ, chỉ áp dụng cho trường hợp hàng hoá từ khu phi thuế quan NK vào thị trường trong nước, không có quy định áp dụng cho trường hợp NK tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

DN cho biết thêm, từ ngày 22/12/2015 đến ngày 21/7/2017, DN có NK 58 lô hàng với loại hình XNK tại chỗ và có C/O form D. Trong quá trình NK, do không cập nhật thông tin thay đổi của Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 nên cơ quan Hải quan đã cho hưởng thuế ưu đãi đặc biệt như bình thường.

Như vậy, DN có phải khai bổ sung lại thuế cho các tờ khai đã NK không? Nếu phải khai bổ sung thì DN khai bổ sung đối với các tờ khai phát sinh kể từ sau ngày 1/9/2016 hay phải khai bổ sung cho cả 58 tờ khai.

Liên quan đến việc áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ có C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về các trường hợp hàng hóa có C/O mẫu D theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN, đã được làm thủ tục làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất NK tại chỗ. Đối với các tờ khai theo loại hình XNK tại chỗ từ sau ngày 1/9/2016 thì phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 129/2016/NĐ-CP.

Đảo Lê

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn