Không miễn thuế nếu không có xác nhận của các bộ, ngành

27/12/2017 08:25 AM

Trong thời gian các Bộ chưa ban hành Danh mục, tiêu chí, đề nghị các Bộ có văn bản xác nhận Danh mục hàng hóa NK của DN đáp ứng quy định miễn thuế tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và gửi cơ quan Hải quan 1 bản làm căn cứ miễn thuế theo quy định.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của Hải quan Hải Phòng và Hải quan TP.HCM trong việc thực hiện miễn thuế đối với hàng hóa theo Danh mục ban hành của các bộ, ngành.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Theo phản ánh của Hải quan Hải Phòng và Hải quan TP.HCM, tại Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm thi hành của các Bộ trong phạm vi nhiệm vụ của mình phải ban hành các Danh mục theo yêu cầu của Luật làm cơ sở miễn thuế. Tuy nhiên, từ ngày 1/9/2016 đến nay, các bộ, ngành chưa ban hành các Danh mục hàng hóa liên quan. Vì vậy, hai đơn vị này đề nghị Tổng cục trao đổi với các Bộ để sớm ban hành Danh mục để thực hiện việc miễn thuế.

Trả lời vấn đề này Tổng cục Hải quan cho biết, Văn phòng Chính phủ đã có công văn 7956/VPCP-KTTH ngày 31/7/2017 về việc triển khai Nghị định 134/2016/NĐ-CP, và Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5436/TCHQ-TXNK ngày 17/8/2017 gửi các bộ, ngành, trong đó có gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo đó, trong thời gian chưa ban hành Danh mục, tiêu chí, đề nghị các Bộ có văn bản xác nhận Danh mục hàng hóa NK của DN đáp ứng quy định miễn thuế tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và gửi cơ quan Hải quan 1 bản làm căn cứ miễn thuế theo quy định. Trường hợp không có văn bản xác nhận của các Bộ, cơ quan Hải quan thực hiện thu thuế theo quy định.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,523

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn