Muốn được hưởng C/O ưu đãi, lưu ý việc khai báo trên tờ khai hải quan

26/12/2017 13:48 PM

Cơ quan Hải quan không xem xét việc tiếp nhận bổ sung C/O trong trường hợp người khai hải quan không khai báo việc nộp bổ sung trên tờ khai hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Đây là một trong những chỉ đạo của Tổng cục Hải quan đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố nhằm tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu, khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, các đơn vị hải quan tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; các thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do; quy trình kiểm tra xác định xuất xứ của Tổng cục Hải quan và các công văn hướng dẫn có liên quan, trong đó lưu ý kiểm tra việc đáp ứng tiêu chí xuất xứ áp dụng đối với hàng hóa.

Các nội dung cần lưu ý khi xem xét chấp nhận C/O gồm: Khai báo nộp C/O trên tờ khai hải quan; thể thức C/O; thông tin khai báo trên C/O; chứng từ vận tải và chứng từ chứng minh đảm bảo tính nguyên trọng về xuất xứ…

Chẳng hạn đối với khai báo nộp C/O trên tờ khai hải quan, Tổng cục cho biết, việc nộp C/O phải được thể hiện trên tờ khai hải quan theo đúng các quy định, cụ thể:

Trường hợp có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, khai báo số tham chiếu  và ngày cấp C/O trên tờ khai hải quan.

Trường hợp không có C/O để nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan cần khai báo về việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hairquan. Cơ quan Hải quan không xem xét việc tiếp nhận bổ sung C/O trong trường hợp người khai hải quan không khai báo việc nộp bổ sung trên tờ khai hải quan.

Người khai hải quan khai tờ khai bổ sung sau thông quan (tờ khai AMA) và nộp C/O trong thời gian quy định theo các hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Về thể thức C/O, cơ quan Hải quan căn cứ mẫu C/O quy định tại các thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do để thực hiện. Lưu ý, C/O mẫu AK được cấp kể từ ngày 11/10/2017, tại ô số tham chiếu không có dòng chữ “See Notes Overleaf”: C/O không được cấp đúng thể thức quy định tại Thông tư 20/2014/TT-BCT, cơ quan Hải quan sẽ từ chối C/O theo thủ tục quy định. Đối với C/O mẫu AK được cấp trước ngày 11/10/2017, cơ quan Hải quan vẫn xem xét chấp nhận.

Về thông tin khai báo trên C/O, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị lưu ý một số nội dung. Chẳng hạn, đối với C/O có hóa đơn nước thứ ba/bên thứ ba, trường hợp không khai báo tên và nước của công ty phát hành hóa đơn thì C/O chưa phù hợp về thông tin khai báo; C/O sẽ bị từ chối theo thủ tục quy định.

Đối với C/O mẫu AANZ có hóa đơn nước thứ ba không khai báo hóa đơn của người XK/nhà sản xuất theo quy định tại Thông tư số 31/2015/TT-BTC, cũng bị từ chối theo quy định

Đối với C/O mẫu VK, KV có hóa đơn thương mại do nước không phải thành viên Hiệp định phát hành nhưng khai báo trên C/O nội dung “third country/party invoicing” thay vì khai báo “non-party invoicing” theo quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BCT, sẽ phải gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh…

Ngoài ra, trong một số trường hợp thông tin khai báo trên C/O liên quan đến chữ ký người XK trên C/O; khai báo thông tin về hóa đơn bên thứ ba, C/O cấp sau, C/O giáp lưng; thông tin khai báo về người XK; thông tin khai báo về tiêu chí xuất xứ, trị giá, mã HS không đúng quy định cũng sẽ bị từ chối…

Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa NK, cục hải quan các tỉnh, thành phố gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa NK không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN.

Cụ thể, các dấu hiệu cần lưu ý như: Có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O với chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O hay qua kiểm tra thực tế (nếu có) phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác so vơi khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp…).

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về các nội dung cần lưu ý khi xem xét chấp nhận C/O áp dụng cho các tờ khai đăng ký kể từ ngày phát hành công văn (25/12/2017). Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày phát hành công văn, các đơn vị hải quan tiến hành rà soát và báo cáo về Tổng cục Hải quan.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,734

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn