So sánh giữa giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch cổ phiếu

29/08/2017 16:10 PM

Để giúp nhà đầu tư hiểu về thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS) một cách đơn giản nhất, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có so sánh những điểm giống và khác nhau khi giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trên TTCKPS và giao dịch cổ phiếu trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX.

 

Giao dịch cổ phiếu niêm yết HNX

Giao dịch hợp đồng tương lai VN30

Mở tài khoản

Nhà đầu tư mở một tài khoản tại các công ty chứng khoán (CTCK) là thành viên giao dịch cổ phiếu của HNX.

Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại các CTCK là thành viên giao dịch CKPS và mở tài khoản ký quỹ tại các CTCK là thành viên bù trừ CKPS.

Nhà đầu tư có thể sử dụng tài khoản giao dịch cổ phiếu để giao dịch CKPS trong trường hợp CTCK nơi nhà đầu tư mở tài khoản đồng thời là thành viên giao dịch CKPS. Khi đó, nhà đầu tư chỉ cần mở thêm 1 tài khoản ký quỹ tại CTCK là thành viên bù trừ được chỉ định.

Nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch chứng khoán phái sinh tại các CTCK không phải là thành viên giao dịch CKPS thông qua ủy thác đầu tư cho CTCK thực hiện các giao dịch tại thành viên giao dịch CKPS.

Ký quỹ (Margin)

Nhà đầu tư phải có đủ 100% tiền và cổ phiếu trong tài khoản trước khi giao dịch.

Nhà đầu tư có thể vay ký quỹ (margin) để mua cổ phiếu. Chỉ các cổ phiếu đủ tiêu chuẩn mới được thực hiện các giao dịch ký quỹ.

Nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một tỉ lệ nhất định so với giá trị các hợp đồng giao dịch. Hiện tại tỉ lệ ký quỹ theo quy định của  trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) là 10% nhưng để phòng ngừa rủi ro, các CTCK thường  yêu cầu mức ký quỹ cao hơn, từ 13,5-15%.

Ký quỹ trong giao dịch chứng khoán phái sinh là việc nhà đầu tư đặt cọc 1 khoản tiền để đảm bảo cho các giao dịch của mình.

Thời gian giao dịch

9h00-14h45

8h45-14h45

Kết cấu phiên giao dịch

Gồm 2 phiên: khớp lệnh liên tục và định kỳ đóng cửa.

Gồm 3 phiên: khớp lệnh định kỳ mở cửa, khớp lệnh liên tục, và khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Thời hạn sở hữu của nhà đầu tư

 

Không giới hạn thời gian sở hữu.

 

Nhà đầu tư sở hữu hợp đồng cho đến ngày đáo hạn. Ngày giao dịch cuối cùng được quy định trong mẫu hợp đồng và thông báo trên lịch giao dịch, hiện tại là ngày thứ Năm thứ ba trong tháng.

Khối lượng  phát hành

Theo quy mô vốn của các doanh nghiệp.

Không giới hạn

Khối lượng giao dịch tối thiểu

100 cổ phiếu

1 hợp đồng

Khối lượng giao dịch tối đa/lệnh

Không giới hạn

 

500 hợp đồng/lệnh

Khối lượng nắm giữ tối đa

Không giới hạn, trừ một số trường hợp đặc biệt hạn chế tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài.

Giới hạn vị thế nắm giữ tối đa với nhà đầu tư cá nhân là 5.000 hợp đồng, tổ chức là 10.000 hợp đồng, nhà đầu tư chuyên nghiệp là 20.000 hợp đồng.

Đơn vị yết giá/bước giá

1.000 đồng

Tính theo điểm chỉ số cơ sở của hợp đồng. Bước giá tối thiểu của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là 0,1 điểm chỉ số.

Biên độ dao động giá           

10%.

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết: 30%                 

7%

Phương thức giao dịch     

Khớp lệnh và thỏa thuận

Khớp lệnh và thỏa thuận

Các loại lệnh giao dịch           

ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL

 

ATO, ATC, LO, MAK, MOK

Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về giá và thời gian

Ưu tiên về giá và thời gian

Giá tham chiếu   

 

Là giá đóng cửa của cổ phiếu trong phiên giao dịch liền trước.

Ngày giao dịch đầu tiên: mức giá do doanh nghiệp đăng ký và HNX phê duyệt.

Là giá thanh toán cuối ngày của hợp đồng tương lai trong ngày giao dịch liền trước.

Ngày giao dịch đầu tiên: là giá lý thuyết (do VSD tính toán và công bố).

Thời gian thanh toán           

 

 

T+2 tiền về tài khoản.

T+3 chứng khoán về tài khoản.

Nhà đầu tư thanh toán tiền và cổ phiếu cho người bán qua hệ thống thanh toán bù trừ với giá trị đúng bằng giá trị khớp lệnh.

 

T+0 ghi nhận sở hữu vị thế  (ngay trong ngày và theo thời gian thực).

T+1 tiền về tài khoản.

Việc thanh toán được thực hiện vào cuối giờ giao dịch hàng ngày. Nếu tài khoản phái sinh của nhà tư lỗ ròng khiến cho số dư ký quỹ dưới mức quy định, trung tâm bù trừ sẽ gọi ký quỹ và nhà đầu tư sẽ phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số tiền bổ sung ký quỹ vào sáng ngày giao dịch hôm sau, nếu không CTCK sẽ tiến hành đóng một phần vị thế hợp đồng của nhà đầu tư. Nếu tài khoản phái sinh của nhà đầu tư lãi ròng, tài khoản ký quỹ có số dư, nhà đầu tư sẽ được nhận toàn bộ số lãi phát sinh đó vào sáng ngày hôm sau.

Chốt lãi/lỗ                       

Nhà đầu tư bán cổ phiếu để thu tiền về.

Sau khi mua hoặc bán hợp đồng tương lai thì nhà đầu tư phải giao dịch đóng vị thế để chốt lãi/lỗ, nghĩa là thực hiện lệnh giao dịch ngược với giao dịch trước đó. Ví dụ: nếu trước đó nhà đầu tư bán hợp đồng tương lai chỉ số VN30 thì để đóng vị thế, nhà đầu tư sẽ phải mua lại hợp đồng tương lai cùng kỳ hạn với số lượng đúng bằng số lượng đã bán trước đó.

Anh Minh

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn