Doanh nghiệp đa cấp phải thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2017

07/07/2017 08:50 AM

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (Cục QLCT) đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 2017 với các nội dung sau đây:

- Phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp;

- Mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp;

- Doanh thu bán hàng đa cấp;

- Hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trả cho người tham gia bán hàng đa cấp;

- Thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước;

- Chương trình khuyến mại;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo;

- Đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp;

- Mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp;

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đề nghị doanh nghiệp thực hiện báo cáo nghiêm túc đầy đủ và gửi về Cục QLCT trước ngày 15 tháng 7 năm 2017 theo địa chỉ: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.22205015, fax 04.22205003; kèm theo bản điện tử định dạng excel tới địa chỉ email: quepd@moit.gov.vn.

Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải mẫu báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2017 để quý doanh nghiệp liên quan được biết và tham khảo./.

Theo Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý cạnh tranh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,922

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn