Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h hôm nay

05/05/2017 14:43 PM

Giảm mạnh nhất là xăng E5 với mức giảm 314 đồng/lít, còn xăng A92 giảm 309 đồng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 05 tháng 5 năm 2017 là: 62,147 USD/thùng xăng RON 92; 62,518 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 61,433 USD/thùng dầu hỏa; 304,193 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 461/BTC-QLG ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 4521/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, Công văn số 461/BTC-QLG ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Xăng khoáng: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 414 đồng/lít);

- Xăng E5: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 364 đồng/lít);

- Dầu diesel: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít);

- Dầu hỏa: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 297 đồng/lít);

- Dầu mazut: 0 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 304 đồng/kg).

2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

- Xăng RON 92: giảm 309 đồng/lít;

- Xăng E5: giảm 314 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: giảm 216 đồng/lít;

- Dầu hỏa: giảm 285 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 64 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở:

- Xăng RON 92: không cao hơn 17.274 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 17.068 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.603 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 12.053 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.902 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2017.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2017.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,540

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn