Thời Sự Pháp Luật >> Tài chính

  • Chính sách bảo hiểm tiền gửi đến gần với đồng bào thiểu số 14:23 | 13/11/2018
  • Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam luôn xác định ưu tiên, đẩy mạnh phổ biến kiến thức về BHTG tại vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần khơi thông dòng tín dụng phát triển kinh tế địa phương, đóng góp quan trọng trong thực hiện ...
  • Cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển 08:19 | 12/11/2018
  • Để góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cải cách mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt ...
  • Nhiều loại phí kiểm định, kiểm tra đã được điều chỉnh giảm 10:28 | 03/11/2018
  • Trong gần một năm qua (từ tháng 10/2017 đến 8/2018), Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành xây dựng phương án điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí về kiểm định, kiểm tra; đã ban hành 14 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu ...
  • Cải cách thể chế tài chính thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 15:44 | 30/10/2018
  • Nhằm góp phần tích cực hỗ trợ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhiều giải pháp cải cách hành chính và các kế hoạch hành động của Bộ Tài chính đã được triển khai, cụ ...
  • Chính sách thuế đối với dự án đầu tư lắp ráp động cơ 10:58 | 29/10/2018
  • Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ, ngoài được ưu đãi miễn thuế NK đối với hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án còn được miễn thuế NK 5 năm đối với nguyên ...
Tin đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn