Công khai dự án nhà ở hình thành trong tương lai được giao dịch

09/06/2021 08:58 AM

Ngày 07/6/2021 Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2096/BXD-QLN thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát thực hiện các quy định Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Nghị định 76/2015/NĐ-CP về trình tự, thủ tục, điều kiện giao dịch BĐS, nhà ở hình thành trong tương lai. Đặc biệt:

+ Điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.

+ Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện để bán, cho thuê mua tại khoản 2 Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.

+ Thực hiện bảo lãnh, thanh toán trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại Điều 56, Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản.

+ Thế chấp, điều kiện thế chấp theo quy định Điều 147, Điều 148 Luật Nhà ở.

+ Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch đối với trường hợp không bắt buộc phải có giấy chứng nhận theo Điều 72 Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

- Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo:

+ Kết quả, tình hình thực hiện quy định về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện để bán, cho thuê mua. Cụ thể: trình tự thủ tục; hồ sơ yêu cầu; công khai thông báo.

+ Đề xuất, kiến nghị.

Công văn 2096/BXD-QLN ban hành ngày 07/6/2021.

Ngọc Ánh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn