04 thủ tục lĩnh vực đất đai tiếp nhận tại Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT

01/06/2021 11:14 AM

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 1078/QĐ-BTNMT công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

04 thủ tục lĩnh vực đất đai tiếp nhận tại Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT

04 thủ tục lĩnh vực đất đai tiếp nhận tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ TN&MT (Ảnh minh họa)

Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ TN&MT:

(1) Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất;

(2) Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ TN&MT;

(3) Thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

(4) Cung cấp dữ liệu đất đai.

Ngoài ra, danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ TN&MT còn bao gồm:

- Lĩnh vực tài nguyên nước (15 thủ tục);

- Lĩnh vực địa chất và khoáng sản (15 thủ tục);

- Lĩnh vực môi trường (32 thủ tục);

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn (07 thủ tục);

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ (03 thủ tục);

- Lĩnh vực biển và hải đảo (08 thủ tục);

- Lĩnh vực biến đổi khí hậu (09 thủ tục);

- Lĩnh vực viễn thám (01 thủ tục);

- Lĩnh vực khác (01 thủ tục);

- Thủ tục hành chính giải quyết liên thông (09 thủ tục).

Xem chi tiết Danh mục này tại Quyết định 1078/QĐ-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2021).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn